Blog Image

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Bygget vid Vårdcentralen i Askersund

Oktober 2018 Posted on sön, oktober 28, 2018 13:33:23Rådsalen i Askersund

Oktober 2018 Posted on tor, oktober 25, 2018 23:42:47

Rådhusrätten hade sina
sammanträden i Askersunds Rådhus en gång i tiden. I dag hålls andra typer av
möten i Rådsalen. Men fortfarande blickar Drottning Kristina allvarliga blick
från en målning ned på personerna i salen. Och det har hon gjort i många år.

Drottning Kristinas målning i Rådsalen

Rådhusrätten hade sina sammanträden i salen
fram till i december 1947. Det sista målet var så simpelt som ett
rattfyllerimål. En man från Falköping hade lånat en av försvarets lastbilar och
låtit två flickor från Askersund åka med till en dans i Åmmebergs Folkets hus.
Utrymmet i bilen var bara avsett för en person, men finns det hjärterum så
finns det stjärterum brukar det heta. Eller om det är tvärtom? Mannen från
Falköping skulle imponera på sina damer och trampade gasen i botten. Vid
Djupviken bar det sig inte bättre än att lastbilen körde in ett vägräcke, varpå
bilen gick utför vägbanken och slog runt. Turligt nog blev det inte några
allvarliga personskador.

Ett annat problem för
Falköpingsbon var att han tittat för djup i flaskan redan innan färden till
Åmmeberg. Han var starkt påverkad av rusdrycker, på ren svenska var han jäkligt
full. Föraren dömdes för grov vårdslöshet i trafiken. Han hade också olovligt
åkt runt på nöjesfärder med försvarets lastbil. Det är förbjudet. När det
gäller försvaret handlar det om allvar. Föraren dömdes till en månads fängelse
och att ersätta staten med 1 463,50 kronor för skadorna på bilen. Och inte nog
med det. Vägförvaltningen krävde 182,93 kronor för skadorna på vägräcket.

Så här såg Rådsalen ut för några år sedan.

I december 1947 bröts en
300-årig hävd när rådhusrätten försvann. Askersund skulle vid årsskiftet läggas
under landsrätt. Det innebar att magistraten avvecklades och borgmästareämbetet
drogs in. Istället för en borgmästare,
tillsattes en kommunalborgmästare. Det var skillnad på det. Knut Gunnar Casmir Bretzner hade varit borgmästare i Askersund i
34 år
när han lämnade sin post. Han var lite ”Kung av Askersund” skulle man
kunna säga. Kommunalborgmästare Viktor Bernhagen fick när han tillträdde lite
mera förvaltande uppgifter. Inte riktigt lita fint som under Bretzners ära.
Efter kommunsammanslagningen i början på 70-talet, förändrades Bernhagens roll.
Titeln borgmästare var bara en titel. Men ibland uppfattade inte Viktor
Bernhagen att det skett förändringar. ”Bönderna” hade kommit in till stan” som
han så vördsamt uttryckte sig. Det ledde till att politikerna tröttnade på
honom och lyfte ut honom från Rådhuset. Sista tiden satt han i annan huslänga
på rådhustomten och var inte helt nöjd med sin situation.

Vid det sista
rådhusrättssammanträdet överflyttades också Askersunds handelskassa, 13.890.17
kronor, till kommunalborgmästaren, två köpmän och till två av stadsfullmäktiges
ledamöter. Avkastningen skulle gå till understöd åt efterlevande änkor till
köpmän, samt till deras barn

OBS! Ytterligare bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves bloggMin tidningskrönika 21 oktober 2018

Oktober 2018 Posted on sön, oktober 21, 2018 09:35:24

Årets besiktningar är avklarade. Både vad gäller bilen
och kroppsligt. Lite nervöst var det. Fel
på bilen skulle förmodligen ha kostat flera tusen kronor att laga och kanske
jag drogs med en farlig obotlig sjukdom som jag inte visste om vid läkarbesöket
på södra udden i Askersund. Jag kan konstatera att det gick bra i båda fallen. Allt
rullar vidare som vanligt ytterligare ett år. Sedan vet man ju aldrig hur det
går, det kan ju hända grejer både med bilen och hälsan. Men jag känner mej inte
orolig. När det gäller bilen finns det firmor som bara gör bilar om det skulle
gå snett. Rent kroppsligt är det bara att röra på sig och äta lagom mycket. Och
behövs det går det att byta ut delar även där.

När det gäller bilbesiktning finns en mottagning även
i Askersund sedan några år tillbaka. Förr fick man åka ända bort till Hallsberg
för att få bilen kollad. För några dagar sedan tog en vänlig kvinna emot mej
och min bil vid besiktningen i Askersund. ”Slå dej ner och ta en kopp kaffe och
kaka medan du väntar. Lånar din bil en stund för att ta en runda”, förklarade
besktingskvinnan vänligt. Och det hade jag inget emot. Kunde lugnt koppla av
eftersom jag hade betalat i förskott på nätet.

På andra ställen har besiktningsmännen uppmanat att
följa med på bilrundan. Jag har alltid tyckt det varit meningslöst eftersom jag
aldrig haft något att tillföra. Nej då är det bättre att ta en kopp kaffe och
vänta på besked som i Askersund. På något ställe där jag varit har bilägarna
sprungit runt och kollat ihop med besiktningsmannen. Trodde först att det
skulle vara så för att visa intresse. Men så var det inte. Det var mera för att
protestera mot eventuella påpekande om fel.

Även hos doktor Magnusson på söder i Askersund bjuder sköterskan Carina på kaffe medan man
väntar. Till på köpet i muggar som brorsan keramikern Karlherbert tillverkat.
Många av doktorerna förr var stränga och allvarliga. Det var män i vita rockar
som man inte skämtade med och som inga argument bet på. Kände en person som
precis inte var någon renlevnadsman som gick till en gammal doktor i stan för
att få lite piller. Träffade honom på stan efter besöket och frågade hur det
gick. ”Gå hem och ät sa den dåren”, fick jag till svar. I det fallet tror jag
att doktorn ställde rätt diagnos.

Själv har jag drabbats av en grinig doktor när jag
vill ha hjälp med en fotbollsskada. Första frågan var om det var nödvändigt att
sparka boll. Vad svarar man på sådant?

Som tur är har det förändrats. Doktor Magnusson och
hans sköterska Carina är jättesnälla. Och kaffet smakar bra.Lusthuset i Askersunds hembygdsgård

Oktober 2018 Posted on fre, oktober 19, 2018 17:00:45

Glasade verandor blir allt
vanligare. Folk vill förlänga sommaren och ta skydd kulna och mörka kvällar.
När det sedan blir varmt och solen börjar gassa på, finns det ofta också en
uteplats i det fria. Som kanske senare glasas in. Efter det kanske det blir en
ny uteplats i det fria. Och så där kan det hålla på. Huvudsaken är ändå att
folk trivs och har trevligt.

Flytten av Lusthuset 1962

Förr i tiden var det lusthus
ute på tomten som gällde. Åtminstone för välbeställda borgare i Askersund. Med stora
trädgårdar. En kvällsgrogg i lusthuset satt aldrig fel. Och kanske två om det
var en riktigt bra kväll. För den som
funderar på hur ett lusthus kunde se ut på den tiden är det bra att ta sig en
tur upp till Hembygdsgården i Askersund

Lusthuset i Hembygdsgården kom
dit 1962, men donerades redan 1953. Det tog några år innan det kom på plats i
Hembygdsgården. Det lilla vackra huset
stod tidigare inne i stan i hörnet Väderkvarnsgatan-Norströmsgatan. Det var
järnhandlare G.E Johanssons dödsbo, samt godsägare J. Klint, som donerade huset
till föreningen. Hur den senare kunde vara inblandad vet jag inte. Men lite
konstigt är det. Lusthuset är från början av 1800-talet, uppförd i empirstil
eller Karl Johansstil. 1953 var färgerna
invändigt guld, blått och vitt. Efter det har konstnär Agneta Swidén, smakfullt
dekorerat huset invändigt. Hembygdsföreningens medlemmar har sedan några
år tillbaka placerat det skänkta lusthuset på berget ut mot Haga. Tidigare stod
det mera gömt intill hönsgården.

Konstnär Agenta Swidèn har dekoretat Lusthuset i Hembygdsgården invändigt.

Till donationen hörde också
två trädgårdsurnor i trä, som ursprungligen var placerade på grindstolparna.
Liknande lusthus fanns bland annat på rådman Beckmans tomt, där nu Norra
Bergens äldreboende finns, men i den byggnaden förekom inte något
groggande. Lusthuset var nämligen inrett
till andaktsrum.

Bloggen finns också på na.se -Nyheter-Askersund-Oves blogg. Bilderna blir större där.Inga cirkusdjur på kommunal mark

Oktober 2018 Posted on sön, oktober 14, 2018 10:01:53

Bild från Haga för några år sedan.

Katarina Raneborn (V) har skrivit
en motion om att ingen kommunal mark i Askersunds kommun ska upplåtas till
cirkusar som utnyttjar djur. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för
beredning. Det finns rättsfall på området som ger stöd både till avslag och
bifall av motioner av detta slag. Kommunledningsförvaltningen redovisar nedan
det stöd som finns för båda alternativ .

”Frågan om vilka djur som är
tillåtna att användas i cirkusverksamhet regleras i djurskyddsförordningen. Från och
med 1 januari 2019 finns även sjölejon och elefant uppräknade bland dessa arter
som förbjuds vid cirkusar. Kommuner har ingen befogenhet att införa lokala
föreskrifter på områden där annan författning reglerar frågan. Tillstånd för
allmän sammankomst, dit cirkusar hör utfärdas i huvudregel av Polismyndigheten
enligt ordningslagen. Polismyndigheten ska inhämtayttrande från kommunen innan
tillstånd ges. Om kommunen avstyrker ansökan får tillstånd inte meddelas.
Polismyndighetens beslut om tillstånd är inte överklagningsbart men kommunens
beslut om yttrande kan angripas genom laglighetsprövning.

Frågan om att förbjuda vilda djur
på cirkusar eller neka markupplåtelse till cirkusar med vilda djur i verksamheten har varit uppe i ett
flertal kommuner genom motioner liknande denna. De flestakommuner har avslagit motionerna
med hänvisning till att det inte finns någon laglig grund för ett förbud på kommunal nivå.

Kommunen tycks alltså vara fri att
göra en generell opinionsyttring om att inte tillåta markupplåtelser till cirkusar i framtiden enligt
Kammarrättens bedömning. Skulle sedan en ansökan komma och

kommunen i sitt yttrande avstyrker
ansökan och detta beslut överklagas genom laglighetsprövning är sannolikheten stor, med stöd av
Förvaltningsrätten bedömning, att beslutet anses strida mot annan lageller författning och således
upphävs. Ett eventuellt beslut att bifalla denna motion kan ju också redan i detta skede anses strida mot
ordningslagen enligt förvaltningsrättens bedömning i tidigare nämnda

mål”.

Askersunds kommun har heller inte
fått många ansökningar om markupplåtelser till cirkusar de senaste åren. Förr
var det vanligt med cirkusar i kommunen flera gånger om året, de senaste två
åren har det inte inkommit en enda
ansökan. Branschen tycks således vara på nedgång redan utan vidtagna åtgärder
av kommunen.Min tidningskrönika 7 oktober

Oktober 2018 Posted on sön, oktober 07, 2018 09:29:06

Mat och bakprogrammen avlöser varandra på TV. Brukar kolla ibland men inte så mycket för
recepten. Skulle aldrig klara av det. Jag tittar mest för att höra juryns
synpunkter. Är imponerad av deras kunskaper.
Juryn i ett bakprogram behöver bara titta på bakverket för att säga
vilka brister som finns, som att degen gått för länge eller för lite i ugnen. Och
att tårtbottnarna är alldeles för tjocka. Att det är för kladdigt eller för
torrt. En del deltagare börjar gråta när de inte får till det. Skulle jag vara
med skulle nog juryn istället börja böla efter att ha sett vad jag skulle
prestera. Men jag har en släkting som är duktigt att baka. Det har jag sett på
Facebook.


Kalles och Davids kiosk på torget i Askersund var en stor samlingspunkt.

Mitt förhållande till mat är annars inte så värst.
Folk berättar redigt för mej allt nyttigt de äter och att de äter gröt varje
morgon. Då står man sig tydligen en hel dag. Vet inte om jag vill stå mej en
hel dag på gröt. Jag har aldrig ätit gröt och i min ålder är det ingen ide att
börja. Det ser inte gott ut med risk för att hamna i luven på alla grötentusiaster.
Är uppväxt med att farsan satt och slevade i sig gröt varje morgon och det
satte djupa spår. För honom var det ett måste. Sådan skulle jag aldrig bli. Mina
morgonrutiner är mycket enkla och sparsmakade. Utom när jag bor på hotell.

I dag vimlar
det av pizzerior i Askersund, så har man tappat lusten för matlagning en
lördagskväll är det inga problem. Det är
bara att ringa och hämta. I min ungdom
var det Kalles och Davids korvkiosk på torget i Askersund som gällde. Där var
samlingspunkten och matstället. En grillad med mos var stort. Skulle det firas
extra blev det en tur till Hallsberg där det också fanns pommes frites. Den
nyheten kom till Askersund mycket senare.

I samband med idrotten på gamla IP i Askersund var det
Oskar i den lilla kiosken som stod för maten. Han var inte så noga med
hygienen. När det trängde på gick han bakom kiosken och uträttade sina behov
för att sedan forsätta sälja korv. Minns inte att någon av oss spelare blev
sjuka av Oskars korvhantering.

Tyvärr var det en burk stora fläskkorvar som knäckte
Oskar som försäljare. Istället för vanliga varmkorvar hade han av misstag fått
en burk med stora fläskkorvar. ”Kom och titta Ove, vad är det här” skrek han
från sin kiosk. På den tiden jobbade jag vid Slakteriföreningen och han tycket
jag var lite kunnig på korv. Förklarade läget
och beklagade det hela. Oskar blev sig aldrig riktigt sig själv som
korvförsäljare efter den pärsen. Stora fläskkorvar i ett litet bröd gick både över
hans och mitt förstånd.Information om ny idrottshall i Askersund

Oktober 2018 Posted on fre, oktober 05, 2018 13:26:30

Pressmeddelande från Askersunds kommun

2018-10-05

Informationsmöte
om idrottshall i Askersund

På torsdag den 11 oktober hålls ett öppet
informationsmöte inför förstudien som ska utreda förutsättningarna för att
bygga en ny idrottshall i Askersund. Kommunens idrottsföreningar har bjudits in
till mötet, men även andra intresserade är välkomna.

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun har
beslutat att genomföra en förstudie när det gäller förutsättningarna för en ny
idrottshall i Askersund.

– Förstudien ska utreda behov, placering, kostnad och
storlek när det gäller en ny hall. Vi vill i ett tidigt stadium få med
föreningarna och andra intresserade i den här processen, säger Johan Calais
(S), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

En enkätundersökning kommer att skickas ut till
berörda föreningar och organisationer i anslutning till informationsmötet.

– Enkätundersökningen är en del i förstudien. Vi
genomför den i samarbete med Örebro läns idrottsförbund, som vi har ett bra
samtal med kring fortsatt utveckling av idrotten i kommunen, säger Daniel
Eriksson, tillförordnad kultur- och fritidschef i Askersunds kommun.

Informationsmötet om ny idrottshall hålls torsdag 11
oktober kl. 18.00-19.00

i Visholmen på Sjöängen.Bygget vid Vårdcentralen i Askersund

Oktober 2018 Posted on tis, oktober 02, 2018 14:32:51