Rådhusrätten hade sina
sammanträden i Askersunds Rådhus en gång i tiden. I dag hålls andra typer av
möten i Rådsalen. Men fortfarande blickar Drottning Kristina allvarliga blick
från en målning ned på personerna i salen. Och det har hon gjort i många år.

Drottning Kristinas målning i Rådsalen

Rådhusrätten hade sina sammanträden i salen
fram till i december 1947. Det sista målet var så simpelt som ett
rattfyllerimål. En man från Falköping hade lånat en av försvarets lastbilar och
låtit två flickor från Askersund åka med till en dans i Åmmebergs Folkets hus.
Utrymmet i bilen var bara avsett för en person, men finns det hjärterum så
finns det stjärterum brukar det heta. Eller om det är tvärtom? Mannen från
Falköping skulle imponera på sina damer och trampade gasen i botten. Vid
Djupviken bar det sig inte bättre än att lastbilen körde in ett vägräcke, varpå
bilen gick utför vägbanken och slog runt. Turligt nog blev det inte några
allvarliga personskador.

Ett annat problem för
Falköpingsbon var att han tittat för djup i flaskan redan innan färden till
Åmmeberg. Han var starkt påverkad av rusdrycker, på ren svenska var han jäkligt
full. Föraren dömdes för grov vårdslöshet i trafiken. Han hade också olovligt
åkt runt på nöjesfärder med försvarets lastbil. Det är förbjudet. När det
gäller försvaret handlar det om allvar. Föraren dömdes till en månads fängelse
och att ersätta staten med 1 463,50 kronor för skadorna på bilen. Och inte nog
med det. Vägförvaltningen krävde 182,93 kronor för skadorna på vägräcket.

Så här såg Rådsalen ut för några år sedan.

I december 1947 bröts en
300-årig hävd när rådhusrätten försvann. Askersund skulle vid årsskiftet läggas
under landsrätt. Det innebar att magistraten avvecklades och borgmästareämbetet
drogs in. Istället för en borgmästare,
tillsattes en kommunalborgmästare. Det var skillnad på det. Knut Gunnar Casmir Bretzner hade varit borgmästare i Askersund i
34 år
när han lämnade sin post. Han var lite ”Kung av Askersund” skulle man
kunna säga. Kommunalborgmästare Viktor Bernhagen fick när han tillträdde lite
mera förvaltande uppgifter. Inte riktigt lita fint som under Bretzners ära.
Efter kommunsammanslagningen i början på 70-talet, förändrades Bernhagens roll.
Titeln borgmästare var bara en titel. Men ibland uppfattade inte Viktor
Bernhagen att det skett förändringar. ”Bönderna” hade kommit in till stan” som
han så vördsamt uttryckte sig. Det ledde till att politikerna tröttnade på
honom och lyfte ut honom från Rådhuset. Sista tiden satt han i annan huslänga
på rådhustomten och var inte helt nöjd med sin situation.

Vid det sista
rådhusrättssammanträdet överflyttades också Askersunds handelskassa, 13.890.17
kronor, till kommunalborgmästaren, två köpmän och till två av stadsfullmäktiges
ledamöter. Avkastningen skulle gå till understöd åt efterlevande änkor till
köpmän, samt till deras barn

OBS! Ytterligare bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg