Blog Image

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Åmmebergaren Mikael Mogren populär biskopskandidat

Mars 2015 Posted on tor, mars 19, 2015 23:22:15

Bilden på Mikael Mogren är från en föreläsning hos Föreningen gamla Askersund. En förening som han var med och bildade som mycket ung.

I september nästa år går biskop
Thomas Söderberg i pension. Det betyder att det ska väljas en ny biskop för
Västerås stift under våren 2015. En toppkandit till jobbet är åmmebergaren Mikael
Mogren.
Nomineringsvalet äger rum i Galaxen Borlänge i dag torsdag (19).

Resultatet från nomineringsvalet i
Borlänge blev:

Mikael Mogren 42,7%
(210)
Gunilla Hallonsten 19,3% (95)
Jerker Alsterlund 12,2% (60)
Sven Hillert 8,3% (41)
Karin Johannesson 4,7% (23)

————————-

Helle Klein 4,5% (22)

Det var ungefär 600
röstberättigade som samlades i Galaxens konferenslokaler i Borlänge för att
nominera, plädera och rösta. De ovanför strecket är de som
preliminärt kommer till den öppna Hearingen den 16 april på Aros Congress
Center i Västerås.

Torsdagen den
16 april

anordnas en offentlig hearing på Aros Congress
Center i Västerås. Hearingen börjar kl. 13.00 och pågår till senast kl. 17.00.

Tisdagen den
28 april

hålls ett första biskopsval och det
sker kontraktsvis. Om någon av kandidaterna då får över hälften av rösterna är
valet klart.

Tisdagen den
19 maj

sker en eventuell andra valomgång
mellan de två kandidater som fick högst röstetal vid den första valomgången.

Lördagen den 5
september

lägger Thomas Söderberg ned
biskopsstaven i Västerås domkyrka.

Söndagen den 6
september

vigs en ny biskop för Västerås stift
i Uppsala domkyrka.

Lördagen den
12 september

tas biskopen emot i Västerås
domkyrka.

Röstberättigade är ledamöterna i
Stiftstyrelsen och Domkapitlet, präster och diakoner som är fast anställda
eller har en tjänst på minst 6 månader i stift/församling/pastorat samt
särskilt utsedda elektorer.Planen som gjorde politikerna stolta och glada

Mars 2015 Posted on tor, mars 19, 2015 20:02:20

Glädjen var stor i Askersunds fullmäktige i juni
1994. Jag var där och refererade. Det kunde vara bråkigt men den här gången var
allt bara glädje. Politikerna sken som solen. Efter 24 år var äntligen
Bevarandeplanen för Askersund klar och den fanns upptryckt i två fina häften i
en begränsad upplaga. Skrifter som nu ibland annonseras ut på Tradera för flera
hundra kronor. Då var priset 50 och 30 kronor.

Gladast av alla var nog folkpartiets Bengt Norefors.
Han hade varit med och diskuterat Bevarandeplanen redan 1970 i samband med
kommunsammanslagningen. Han var stolt över att också få vara med och ta
beslutet om planen för att bevara staden.

Bengt Norefors var ordförande i fullmäktige några perioder.

Skylt från 90-talet.

Många tror att Bevarandeplanen från 1994 är juridisk
bindande och att man inte får röra eller förändra husen. Men så är det inte.
Bevarandeplanen skulle ”bara” fungera som ett rättesnöre för handläggning av
bygglov och andra miljöpåverkande åtgärder. Så fungerar det i dag, med en del
undantag som inte är särskilt vackra utan att gå in på detaljer. Men allt
handlar förstås om tycke och smak.

Socialdemokraternas talesman i frågan 1994 var
Staffan Korsgren. Numera representerar han folkpartiet i fullmäktige. Korsgren
ansåg att planen bara var ett första steg. Han ville gå vidare och göra planen
juridisk bindande. Ett av skälen till det var kommunen inte hade något sätta
emot när det gällde stora ekonomiska intressen i branschen.

Ännu har det dock inte hänt något med juridiken
kring planen. Nu har det gått 21 år sedan Bevarandeplanen godkändes i
fullmäktige. Då hade man väntat på ett beslut i 24 år, så det är några år kvar
ännu om man ser det så. Om nu dagens politiker vill ha Bevarandeplanen juridisk
bindande? Men Korsgren finns ju kvar….

Vad jag erfarit från folk vid länsstyrelsen är det
bara Örebro som har juridisk bindande Bevarandeplan bland länets kommuner.