Bilden på Mikael Mogren är från en föreläsning hos Föreningen gamla Askersund. En förening som han var med och bildade som mycket ung.

I september nästa år går biskop
Thomas Söderberg i pension. Det betyder att det ska väljas en ny biskop för
Västerås stift under våren 2015. En toppkandit till jobbet är åmmebergaren Mikael
Mogren.
Nomineringsvalet äger rum i Galaxen Borlänge i dag torsdag (19).

Resultatet från nomineringsvalet i
Borlänge blev:

Mikael Mogren 42,7%
(210)
Gunilla Hallonsten 19,3% (95)
Jerker Alsterlund 12,2% (60)
Sven Hillert 8,3% (41)
Karin Johannesson 4,7% (23)

————————-

Helle Klein 4,5% (22)

Det var ungefär 600
röstberättigade som samlades i Galaxens konferenslokaler i Borlänge för att
nominera, plädera och rösta. De ovanför strecket är de som
preliminärt kommer till den öppna Hearingen den 16 april på Aros Congress
Center i Västerås.

Torsdagen den
16 april

anordnas en offentlig hearing på Aros Congress
Center i Västerås. Hearingen börjar kl. 13.00 och pågår till senast kl. 17.00.

Tisdagen den
28 april

hålls ett första biskopsval och det
sker kontraktsvis. Om någon av kandidaterna då får över hälften av rösterna är
valet klart.

Tisdagen den
19 maj

sker en eventuell andra valomgång
mellan de två kandidater som fick högst röstetal vid den första valomgången.

Lördagen den 5
september

lägger Thomas Söderberg ned
biskopsstaven i Västerås domkyrka.

Söndagen den 6
september

vigs en ny biskop för Västerås stift
i Uppsala domkyrka.

Lördagen den
12 september

tas biskopen emot i Västerås
domkyrka.

Röstberättigade är ledamöterna i
Stiftstyrelsen och Domkapitlet, präster och diakoner som är fast anställda
eller har en tjänst på minst 6 månader i stift/församling/pastorat samt
särskilt utsedda elektorer.