Glädjen var stor i Askersunds fullmäktige i juni
1994. Jag var där och refererade. Det kunde vara bråkigt men den här gången var
allt bara glädje. Politikerna sken som solen. Efter 24 år var äntligen
Bevarandeplanen för Askersund klar och den fanns upptryckt i två fina häften i
en begränsad upplaga. Skrifter som nu ibland annonseras ut på Tradera för flera
hundra kronor. Då var priset 50 och 30 kronor.

Gladast av alla var nog folkpartiets Bengt Norefors.
Han hade varit med och diskuterat Bevarandeplanen redan 1970 i samband med
kommunsammanslagningen. Han var stolt över att också få vara med och ta
beslutet om planen för att bevara staden.

Bengt Norefors var ordförande i fullmäktige några perioder.

Skylt från 90-talet.

Många tror att Bevarandeplanen från 1994 är juridisk
bindande och att man inte får röra eller förändra husen. Men så är det inte.
Bevarandeplanen skulle ”bara” fungera som ett rättesnöre för handläggning av
bygglov och andra miljöpåverkande åtgärder. Så fungerar det i dag, med en del
undantag som inte är särskilt vackra utan att gå in på detaljer. Men allt
handlar förstås om tycke och smak.

Socialdemokraternas talesman i frågan 1994 var
Staffan Korsgren. Numera representerar han folkpartiet i fullmäktige. Korsgren
ansåg att planen bara var ett första steg. Han ville gå vidare och göra planen
juridisk bindande. Ett av skälen till det var kommunen inte hade något sätta
emot när det gällde stora ekonomiska intressen i branschen.

Ännu har det dock inte hänt något med juridiken
kring planen. Nu har det gått 21 år sedan Bevarandeplanen godkändes i
fullmäktige. Då hade man väntat på ett beslut i 24 år, så det är några år kvar
ännu om man ser det så. Om nu dagens politiker vill ha Bevarandeplanen juridisk
bindande? Men Korsgren finns ju kvar….

Vad jag erfarit från folk vid länsstyrelsen är det
bara Örebro som har juridisk bindande Bevarandeplan bland länets kommuner.