Blog Image

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

K-märkta idrottsplatser i Sydnärke

September 2016 Posted on fre, september 30, 2016 16:48:39

”Idrottsplatsen i våra hjärtan” är namnet på en bok
som nyligen kommit ut. Författarna till boken är Göra Willis, Ronald Åman och
Mats Tallkvist. De har gjort en k-spaning på genuina idrottsplatser från söder
till norr. Det är en bok för alla idrottsälskare men också för de som är
intresserad av kulturhistoria.

Göran Willis har varit journalist sedan i början på
80-talet. Han har varit med och producerat tv-serien K-märkt. Ronald Åman är
före detta elitspelare i fotboll och var med i Sveriges VM-trupp i Argentina
1978. Som spelare representerade han bland annat Örebro SK och Djurgårdens IF.

Mats Tallkvist har ett brinnande för gamla
idrottsplatser. 2008 startade han en hemsida om idrottsplatsnostalgi.

Mats Kolis i Laxå finns med på ett uppslag, liksom Gustaf Svensson vid Skyllbergs bruk

Sydnärke representeras av Ramundevallen i Laxå och
en historia om Manchester United besök i Laxå 1988. Matz ”Kolis” Pettersson står
för den unika berättelsen. Skyllbergsvallen är också presenterad med bilder
och en intervju med Gustaf Svensson vid Skyllbergs bruk. Det
är bruket som äger Skyllbergsvallen.

Av idrottsplatser som är värda ett besök i Sydnärke
enligt författarna finns Solberga IP, Askersund, Bergavallen, Fjugesta,
Fredriksberg, Vretstorp och Kumla IP,
med i boken.Rimmad fläskbog med rotmos

September 2016 Posted on ons, september 28, 2016 14:11:05

I
nästa vecka på tisdag ska jag äta rimmad fläskbog med rotmos. En värdelös
upplysning tycker säkert många, men inte för mej. Då öppnar nämligen
seniorrestaurang vid nya Sjöängen.
Tänker gå dit och testa. Det blir
säkert bra. En chans för äldre personer att äta lunch tillsammans. Klart att
också går att sitta ensam och njuta utan att bli störd för den som vill. Det
finns gott om utrymme i den nya matsalen.

.

Efterfrågan
har varit stor på den nya äldrerestaurangen, det har personalen i Sjöängens nya
kök märkt av.


Det är många som har frågat om det den senaste tiden, så vi har faktiskt
tjuvstartat lite. Men det är den 4 oktober som vi har officiell premiär, i
samband med den äldrefestival som arrangeras under vecka 40, säger Liz
Borgwardt, måltidschef i Askersunds kommun.

Premiärdagen
består menyn bland annat av rimmad fläskbog eller fläskkorv med rotmos eller
potatismos och man kan även välja stekt sillflundra.


Menyn på seniorrestaurangen kommer att utgå från den mat som vi serverar till
våra äldreboenden och till skolbarnen respektive dag, så det kommer alltid
finnas två eller tre rätter att välja mellan, säger Liz Borgwardt.

Öppettiderna
för seniorrestaurangen är satta till 12.30 till 14 och kostnaden för lunch
inklusive dryck, smör och bröd kommer att ligga på 57 kronor.

– Vi
tycker att det är lagom att de äldre kommer vid halv ett, då är det fortfarande
barn i matsalen, men det är lite lugnare. Det kommer inte att vara några
avgränsade bord för de äldre. De får sitta var de vill, säger Liz
Borgwardt.

Återkommer i frågan med betyg. Betyget är mellan 1 och 5 tallrikar.Frågor och svar om nya Sjöängen

September 2016 Posted on mån, september 26, 2016 23:10:41

Enkel fråga till Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Caroline Dieker om nya Sjöängen

Sjöängens raserade bro.

Med anledning av den insändare man kunde ta del av i Na och Sydnärkenytt i början på denna månad har jag anledning att ställa en enkel fråga till dig, Caroline Dieker.

Det är med både förvåning och oro jag tar del av innehållet. Vi har i kommunen i så gott som total enighet tagit fram ett koncept där flera verksamheter ska dela på lokaler. Vi gör det av flera skäl. Ett av de grundläggande skälen är att samverkan i sig alltid brukar få verksamheter att utvecklas och stimuleras. Helt enkelt bli bättre. Det finns också en kostnadsaspekt, självklart blir lokalerna mer effektiva om de används mer. Vi skulle inte haft en chans att göra samma investering, driva samma verksamhet om det inte vore för att vi valt att samordna den med varandra. Vi tar redan emot studiebesök som låter sig imponeras av våra smarta lösningar.

Samverkan är inte enkelt. Det ställer höga krav på våra chefer och medarbetare. De skall jobba på nya sätt och viss mån med nya frågor också. Det är av yttersta vikt att vi politiker står fast vid de planer inriktningar som vi antagit. Här vilar ansvaret lika för all de som deltagit i ett beslut, om man inte har reserverat sig i en fråga.

Nu är det så att huset inte är färdigt ännu. Det innebär att alla verksamheter inte har flyttat in ännu. Delar av huset är ännu en byggarbetsplats, med allt vad det kan innebära. Vi kan enkelt slå fast att allt ännu inte är på plats.

Du frågar oss i majoriteten om vi står bakom begreppet Att Sjöängen ska vara en bro mellan kunskap och kultur. Självklart gör vi det. I våra tre partier har vi aldrig vacklat i den frågan. Du slår också fast, helt felaktigt, att det bara skulle finnas fem toaletter per 200 barn och att utrymningsvägar hålls låsta. Det är två exempel på faktauppgifter som inte stämmer och som dessutom hade varit mycket enkla att kolla upp.

Att det blir oro och diskussion när ny verksamhet startar, man flyttar till nya lokaler etc. är helt naturligt. Men det borde vara politikernas uppdrag att se till att lugna denna oro inte bygga vidare på den. Det är extra viktigt när det visar sig att faktauppgifterna man använder sig av är helt felaktiga.

Mina frågor är följande:

Är de borgerliga partierna överens om att Sjöängen är ett misslyckat projekt eller är det bara din egen uppfattning?

Anser du att du är fri från ansvar att verifiera faktauppgifter innan man publicerar en insändare?

Har du och/eller de borgerliga partierna en annan agenda om vad Sjöängen är, än den vi tidigare varit överens om, och om så är fallet hur ser den ut?

Per Eriksson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Svar:

Per Eriksson ställer tre frågor till mig där han bland annat vill att jag ska svara för vad de i Alliansen ingående partierna tycker. Vill du Per veta, vad företrädarna för centern, kristdemokraterna eller liberalerna tycker så föreslår jag att du ska ställa frågorna direkt till dem.

Mitt svar på den första frågan är att Sjöängen är ett fantastiskt projekt där förutsättningen för projektet varit behovet av en ny skola. Vi valde att tillsammans med skolan skapa en kulturdel, genom att samordna verksamheterna i gemensamma lokaler. Samordning kräver samverkan. Samverkan betyder i det här fallet att det är olämpligt att låsa ute den ena parten från husets gemensamma ytor. Det är få kommuner av vår storlek som har tagit oss råd att bygga ett så stort hus som kan rymma så mycket. Vi måste förvalta denna stora investering på alla sätt som går. Politiker, tjänstemän och kommuninvånare.

Jag ser fram emot att huset i samband med att biblioteket invigs kommer vara öppet för alla. På det sätt som vi varit överens om hela tiden under projektets planering.

På den andra frågan är mitt svar att både som politiker och tjänstemän är vi ansvariga för vad vi säger, vad vi skriver och de beslut vi fattar. Som politiker prövas vårt ansvar vart fjärde år om inte andra saker fäller oss på vägen. Jag borde ha skrivit i min debattartikel att de barn som har sina klassrum i den gröna delen av skolan, inte längre får använda de toaletter som de tidigare varit hänvisade till. I stället måste de gå till den andra änden av huset, till det blåa området eftersom de gröna elevtoaletterna ligger utanför den korridorsdörr som nu ska hållas låst. Sammanlagt är det tio toaletter på våning två och tre som inte längre får användas av de barn som har sina hemklassrum i grönt område, de barnen består av ungefär hälften av skolans elever.

På den tredje frågan svarar jag att jag har ingen annan agenda än att Sjöängen skall bli lyckat.

Jag vet inte slutresultatet. Vad Sjöängen är och blir beror på vad vi stoppar in i huset, hur vi använder huset, vilka som arbetar i huset. Den processen pågår. Jag hoppas att kreativiteten kring detta inte avstannar.

Det finns i dagsläget ett fint program framtaget men de möjligheter den här arenan, huset, har att vara plattform för kunskap, kultur och glädje tror jag är långt mycket större än vad ett enskilt program någonsin kan återge.

Caroline Dieker (M)Apropå Folkets hus Askersund

September 2016 Posted on mån, september 26, 2016 17:26:07


Kommunalt protokoll gällande rivning av Folkets
Hus i Askersund.

Ärendebeskrivning Askersunds kommun förvärvar
Folkets Hus i Askersund den första december till ett belopp om 630 tkr.
Fastigheten är i sådant skick att en rivning är påkallad och en ny detaljplan
för kvarteret Jägaren 2- 4 är under framtagande. Förvärvet av fastigheten
liksom kostnaden för rivning bokförs som en marktillgång inför en framtida
byggnation/försäljning. En preliminär kostnadskalkyl för rivningen uppgår till
ca 1 mkr. Vid sammanträdet den 2016-08-22 för Kommunstyrelsens arbetsutskott
efterfrågades en komplettering av ärendet angående status av byggnadens
beskaffenhet. Ärendet har nu kompletterats med detta.

Ärendets behandling Staffan Korsgren (L) yrkar,
utöver förvaltningens förslag att riva Folkets hus i samband med övertagandet vid nyårsskiftet, att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till att hitta en
exploatör redan i samband med rivningen av fastigheten, och även se över
möjligheterna till att använda sig av markanvisningsavtal.

Kommunstyrelsens ledamöter kommer överens om
att bifalla yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar :

1. att riva Folkets Hus i
samband med övertagandet,

2. att uppdra
till förvaltningen att utreda möjligheterna till att hitta en exploatör redan i
samband med rivningen av fastigheten, och även se över möjligheterna till att
använda sig av markanvisningsavtal.Min tidningskrönika 25 september

September 2016 Posted on sön, september 25, 2016 14:50:10

Krönikan ska handla om något så allvarligt som när
pesten nådde Askersund. Det handlar nu inte om när pesten som härjade bland
människor, utan när kräftpesten slog till i Vättern på 50-talet. Nog så
allvarligt för många när flodkräftorna försvann, för att senare ersättas med
signalkräftor. Men det tog ett antal år innan tillgången på signalkräftor
explodera i Vättern. En av de som tog kräftpesten hårdast var källarmästare
Sand på Statt i Askersund. De populära traditionella och inkomstbringande
kräftsupeèrna var i fara. Första året kunde hotellet hanka sig fram med de få
flodkräftor som fanns kvar. Men sedan var det kört.

Har inget minne av att det var någon större skillnad
på flodkräftor och signalkräftor i smaken. Men det kan vara minnet som sviker,
det var ju så länge sedan. Många som jag pratar med förklarar märgligt nog att
de tycker lika bra om räkor som kräftor. Det är själva fisket och de
efterföljande festerna som lockar.

Minns att jag som journalist skulle intervjua en man
som varit på kräftkalas dagen före och var inte alla bästa trim när jag dök upp med kameran på förmiddagen.
Du får komma igen lite senare var besked. Bilden skulle annars inte bli bra.
Lite finkänsligt sa jag att det kunde vara jobbigt dagen efter ett kräftkalas. Det är inte kräftornas fel
blev svaret. Orsaken var en helt annan.

Läser i tidningen att det är full fart med
kräftfisket ute på Vättern. De flesta använder eget vatten och egna redskap.
Andra är mindre nogräknade och då blir det bråk med polisingripande

Själv är jag uppväxt vid kanten av Gårdsjön och där fanns
flodkräftor när jag var grabb. Tror inte fisket var helt smärtfritt där heller.
Fisket och särskilt kräftfisket skapar av någon anledning ofta osämja. Har
aldrig riktigt förstått mej på det. Vi var ingen fiskarfamilj trots närheten
till sjön, men vi lade i lite burar när det var dags. Morsan kokade sedan
skaldjuren med stor vånda. Inte roligt att tömma i levande kräftor i en
kastrull.

En liten vetenskap var vilket bete som skulle
användas. För vår del var det mört från sjön. Men vi fick massor av tips bete
som skulle fylla burarna med kräftor. Någon ville pröva hönskött doppat i
terpentin. Men jag tror aldrig det blev så.

Som journalist skrev jag en gång efter allt bråk,
att beståndet skulle räcka till en kräfta åt alla. Det skulle jag inte ha
gjort. Blev idiotförklarad. Hur skulle det se ut om alla kom och fångade var
sin kräfta. Det fick jag mycket arga telefonsamtal om.
———————————-

22 september

Tre bra saker.

Kolmilor. Är imponerad av alla som jobbar med
kolmilor, som tillbringar dagar och nätter vid milan. Som i Mariedamm och
Tiveden.

Äpplen. Det dignar av äpplen i trädgårdarna. Då var det
bra att Kalle vid sin trädgård i Askersunds by ordnade äppeldag i helgen. Själv
har vi massor av äpplen i trädet vid vårt hyreshus.

Tårtkalas. I Lerbäcks församlingshem hölls det
tårtkals för Världens Barn. Den stora tårtbuffen kostade 50 kronor men pengarna
gick oavkortat till insamlingenIFK seriesegrare

September 2016 Posted on lör, september 24, 2016 18:51:29

IFK Askersunds
fotbollslag bärgade seriesegern i
femman i helgen genom vinst
mot Assyriska med 2-0 (0-0). IFK var klara för uppflyttning redan före
matchen. Två lag blir direktuppflyttade, medan det tredje laget får kvala. Det
lär bli en hård kampa mellan Eker, Hallsberg och Sköllersta, om platserna
närmast IFK. Det var årets sista hemmamatch för IFK. Kommande helg sker avslutningen
mot Eker borta.

Segern mot Assyriska satt långt inne. IFK skapade
ett antal öppna målchanser utan resultat. Gästerna stack också emellan med
några farliga chanser. Annars var det riv och slut mitt på planen.

IFK:s obligatoriska målskyttar Andreas Borg och
Johan Hailee, höll stilen. De svarade
för målen. Priset till bästa
spelare i de båda lagen gick till målvakterna Gustav Åkesson (IFK) och Gabriel
Gabrielsson. Båda gjorde många fina räddningar.

Efter slutsignalen åkte guldhattarna på för IFK.
Segerfesten hölls på pizzerian i Vretstorp. Det hade tränaren och
Vretsorpspojken Conny Eriksson ordnat.

Ove DanielssonVästra Strandparken- Verkstadstomten vecka 38 2016

September 2016 Posted on fre, september 23, 2016 15:22:06

Byggföretaget PEAB förbereder bostadsbyggandet vid
Västra Strandparken, eller Verkstadstomten som askersundarna säger till
vardags. Arbetsledare Magnus Landin har bett mej följa bygget med bilder precis
som jag gör vid nya Sjöängen. Bilderna från nya Sjöängen går på kommunens
hemsida och det finns planer på att skolbilderna ska rulla i någon av alla
TV-apparater som finns i byggnaden.
Började plåta 2014 i samband med pålningen. Kanske bilderna ska visas i
någon apparat i foajén…

Bilderna från Västra Strandparken får gå på min
blogg och vad jag förstår på PEAB:s hemsida.Conny tog IFK till fyran efter 70 år.

September 2016 Posted on ons, september 21, 2016 16:45:14

Det ska vara en vretstorpare som ska klara av det
hela! IFK Askersunds fotbollsspelare och tränaren Conny Eriksson från Vretstorp har
gjorde det inte föreningen klarat av på 70 år. Nämligen att ta sig upp till division
fyra. Till sin hjälp har han haft Ann-Sofie Fahlström (lagledare) och Anders Hansson (materialförvaltare).
Efter vårsäsongen 1946 fyra åkte IFK ur fyran. På den tiden spelade man höst
och vår. I rättvisans namn mot dagens spelare så är det svårt att jämföra
insatsen mot förr. Seriesystemet var inte detsamma. Hur som helst från sommaren
1946 har IFK hållit till i sexan och femman. Laget har kvalat till fyran de
senaste åren men inte lyckats. I mitten på 40-talet med bandystjärnor som
Karl-Erik Södergren och Gunnar Carlsson, kvalde IFK till och med till division
tre men föll i två matcher. 40-tals laget och dagens lag är väl det starkaste
som klubben haft. Skillnaden är att dagens lag är betydligt bättre tränade. Det
kan jag lugnt konstatera som själv har en bakgrund som fotbollsspelare i IFK.

IFK Askersund spelar i fyran nästa år.
Bild:Ann-Sofie Fahlström

Senaste IFK – laget i fyran 1946 som också kvalade till trean. Stående fr.v: K-I Appelgren, Åke Forsslind, Lennart Larsson, Gunnar Carlsson, Karl-Erik Södergren och Sixten Gefvert. Knästående: Bengt Härdner, Hilding Johansson, Per Johansson, Arne Mogren och Lennart Andersson

-Det
känns riktigt bra. Förra året
föll vi kvalet, men nu har vi fått ett år till på oss att bygga laget och
spelet. Tycker vi har ett mycket bättre tempo än många lag vi mött. Det ser
riktigt bra ut framöver med många spelare som vill vara med och kämpa om en
plats i A-laget. Det är så det ska var. De som tränar spelar, är Connys klara
besked

Conny är meriterad som spelare och tränare. Han
spelade fem säsonger i Degerfors och gjorde 112 matcher. Conny har också ägnat
en stor del av sitt fotbollsliv i moderklubben Vretstorp både som spelare,
spelande tränare och tränare. Många duktiga fotbollsspelare har försökt bli
tränare men har inte lyckats. Det är skillnad på att sparka på en boll och ha hand
om en större grupp. Men det har sympatiske Conny lyckats med.

IFK:s tränare Conny Eriksson
Bild:Ann-Sofie Fahlström

Conny som aktiv
Conny spelade i Degerfors i fem säsonger. Här i övre raden trea från vänster.

-IFK har
ringt ett antal år om att de vill
ha mej som tränare. Men jag hade förhoppningar om att föra upp Vretstorp i
trean så jag tackade nej, men vi lyckades inte ta oss upp. Då tyckte jag det
var dags att pröva något nytt. Kollade på IFK när de kvalade och såg att det
fanns massor av fotboll i laget. Har
inte ångrat att jag tackade ja. Det har varit väldigt trevligt att komma till
IFK. Jag trivs mycket bra. Ledarstaben runt mej är ju också fantastiskt
duktiga. Hoppas de fortsätter att jobba länge i föreningen.

-Min förhoppning är att Hallsberg går upp ,och att Laxå hänger kvar i fyran. Vretstorp finns
ju redan där. Vilka publikmatcher det skulle bli, säger Conny.

Conny och hustru Karin kommer nästa år också att bli
askersundare på riktigt. De ska flytta till Askersund. Familjen har köpt en bostadsrätt vid Västra
Strandparken( Verkstadstomten).

På lördag spelas sista hemmamatchen för säsongen på
Solberga mot Assyriska. IFK avslutar sedan borta mot serietvåan Eker.

-Roligt för
vår trogna publik att vi får en hemmamatch innan säsongen är slut. Hoppas det kommer
mycket folk och firar lite med
oss.Den förra hemmamatchen lämnade motståndarna sorgligt nog v.o. Är lite
imponerad av IFK-publiken som i år också har följt med till våra
bortamatcher. Det stöttar oss verkligen och det är roligt både för mej
och grabbarna, säger Conny.

IFK:s ungdomsverksamhet både på pojk-och flicksidan
just nu också är imponerade. Det finns också en stor ledar-och träningsstab som
tar han om ungdomarna. Det ser ljust ut om man säger så. Alla som besöker Solberga IP en vardagskväll
kan konstaterar att alla planer är upptagna. Ett tydligt bevis på mängden av
fotbollsungdomar är den traditionella avslutningen med taco-buffe på hotellet.
I år blir det tre sittningar för att alla ska få plats.

OBS! Finns också Word Press: ovedanielsson.seNästa »