Norströmsgatan är en av Askersunds mest fotograferade gator. I dag går det inte att få den här vyn, eftersom delar vid kajen byggs igen. Men man få minnas hur det var. Tiderna förändras. Kjell Johansson har tagit bilden.