Travtävlingarna på Alsen var populära på 50-talet. Många ägare till arbetshästar ställde upp. I annonserna kunde man läsa att det också skulle vara högtalarmusik. Det lockade. Längst till vänster åkare Ernst Skoog.