Fisketur med korpral Gustaf Adolf 117 Stolt vid Rudeviken. Han bodde i sin soldatstuga där till 1915.