Isupptagning i hamnen 1958. Männen på bilden är Nisse Alexandersson och Julle Andersson. Hotellet och fiskaffären skulle ha isen.