”Man skall vara glad åt fötter, utan dem man står sig slätt”, sjöng Birgitta Andersson på 1960-talet. Fritt ur fortsättningen:”De kan bli så härligt ömma att man kan ta fotbad i en spann…”, ”De kan stampa uti golvet när man ilsken är – och ströva kring på egen hand i solvarm sand!”

I Askersund har det varit en debatt om vem som ska sköta fotvården under några år.  Kommunal eller privat? Eller båda? Nu har de styrande politikerna satt ner foten för kommunal fotvård.

Publicerar en interpellation från Siv Ahlstrand , socialdemokraterna och svaret  från socialnämndens ordförande AnnaMaj Björk, KD, så ni själva  kan  ta ställning. Bra eller  dåligt….

———————————–

Askersund den 16 mars 2020

Interpellation till socialnämndens ordförande  Anna-Maj Björk

Hur får brukarna inom SÄBO (Särskilt boende för äldre (SÄBO), och inom hemtjänst stöd för behandling av sina fötter idag då kommunen inte erbjuder den tjänsten?

Det har ej gått ut information till boende, varken till anställda, anhöriga eller gode män vad jag har förstått. Det beslut som ni tog om att fotvården skulle upphöra är något som allmänheten inte vet om. Ingen information om att man kan begära hjälp att komma till fotvård med ledsagning med personal har därmed kommit till brukarna. (Vilket blir en ny kostnad för kommunen. Fotvården var självfinansierad.)

Jag uppfattar att de som har diabetes inte kan få hjälp och inte heller för fot- och nagelsvamp m.m. Det är just dessa problem som brukarna av den kommunal fotvården har behov av att få hjälp med.  (Frågan är varför Ordf. i socialnämnden inte nämner andra som kan erbjuda sina tjänster utan endast denna aktör.)

Den information som jag har fått av Socialchefen Maria Ståhl är att Alexandra Schützer har hört av sig att hon kan sälja sina tjänster som endast är att hjälpa till med att fila fötterna och klippa tånaglar. Socialchefen hänvisar i svaret till mig att kommunen inte är involverad i detta.

Åter till min frågeställning:

Hur får brukarna inom SÄBO och inom hemtjänst stöd för behandling av sina fötter idag då kommunen inte erbjuder den tjänsten? 

Siv Ahlstrand (S)

——————————————

Svar på interpellation från Siv Ahlstrand angående fotvård Maj 2020

Beslutet ang fotvård togs på SN decembermöte 2019, därefter lades information ut på kommunens hemsida, brev skickades ut och det sattes upp informationslappar på boendena. Förvaltningen gav uppdrag till kommunens fotvårdspersonal att skicka ut meddelande om att hennes tjänster inom fotvård upphörde 2020-01-01.

Att fotvården var självfinansierad har jag fått information om, av förvaltningen, var därför att vi subventionerad fotvårdskostnaden från kommunen. Ingen betalade den gängse fotvårdstaxan som då var 150- 200 kr dyrare.  Denna kommunala tjänst brukades också av privata medborgare som valde att använda sig av den billigare kommunala fotvården än att gynna de privata specialister som finns. Fotvård ligger inte inom kommunens ansvarsområde och vi ska som kommun inte konkurrera med privata aktörer.

Vad gäller den privata aktör som nämns i interpellation från Siv Ahlstrand och aktörens erbjudande, som kom via mail, så vidarebefordrade jag den informationen hemifrån, privat, till Ann-Marie Eriksson ordförande för KPR, som i sin tur föreslog att hon informerade de andra organisationerna.  Anledningen till privat information var att jag ansåg det viktigt att tillkännage denna fotvårdsspecialists tjänster och ge information att hon finns men också privat därför att kommunen inte är involverad.

På vårt KPR möte i februari pratade vi om fotvård i Askersund och svårigheten att få tid i Askersund. Då nämndes de fotvårdssalonger som finns här så den informationen fanns redan därför nämndes inte de i detta samtal.  Syftet med telefonsamtalet var att ge kunskap om den här specifika aktörens erbjudande till pensionärsorganisationerna och att de därifrån själva valde hur de vill gå vidare.

Brukare inom hemtjänst och SÄBO får behandling av omsorgspersonal eller hjälp av ledsagare till fotvårdsspecialist. Den allmänna fotomsorgen, sköter omvårdnadspersonal om.  Det som inte klaras inom den ramen bokas tid för hos fotvårdsspecialist. Förskrivning gäller om man har diabetes eller andra medicinska diagnoser En direktupphandling är på gång för både fotvård och hårvård för boende på SÄBO och korttidsvård.

Socialnämndens ordförande AnnaMaj Björk, KD