Varmbadhuset i Askersund ska säljas. Tjänstemän har arbetet fram ett förslag på hur det ska gå till och vilka som ska ingå i försäljningsgruppen. Varmbadhuset har länge  diskuterats som en  möjlig plats att etablera en restaurang. Huset ägs av kommun.  Det bokförda  värdet för fastigheten i dag är  bara  futtiga 1 700 kronor. I dag hyr Länkarna  övervåningen. Jag har skrivit en egen betraktelse  över  minnen minnen från Varmbadhuset, samt mot slutet lagt till  det kommunala beslutsunderlaget för  försäljningen.

Gamla Varmbadhuset i Askersund var förr en viktig byggnad för många. Särskilt  under julveckan.  Varmbadet  var viktig  när julen stod för dörren. Det var dags att snygga till sig. Några äldre sa att de skulle löga sig. Det gällde att vara ren och fräsch till julfirandet. Det var på den tiden det inte var så vanligt med badkar och rinnande vatten i husen. Särskilt då inte på landsbygden. Som tur var bodde jag bara några meter från stranden av Gårdsjön, så vi hade åtminstone nära till vatten även om det var kallt ibland. Varmbadhuset är för mej förknippad med många trevliga minnen. Som skolgrabb var det inte bara julveckan som gällde, vi fick gå dit och bada en gång i veckan. Klassen fick gå på ett led från Kyrkskolan bort till Varmbadhuset och badmästare Tyra Rydén.

Tyra Rydèn var föreståndare i Varmbadhuset under många år.

När man sedan blev lite äldre blev det kommunala badhuset en samlingspunkt på lördagseftermiddagarna efter jobbet.  Förutom bastubad, och tvagning, sedan gjordes helgens festplaner upp. Ibland kunde vi tas ända upp till Åboholm i Tiveden om vi samlade till taxi. Och så var det alltid trevligt att sitta och lyssna på de gamla stamgästerna i bastun.  Den ena historien var värre än den andra.  Själv sysslade jag lite med brottning i säsongen mellan bandyn och fotbollen. Och den sporten bygger i stort på att banta ner sig till ”rätt” viktklass. Så det blev åtskilliga timmar i Varmbadhusets bastu.

Teckning av  teckningslärare Kurt Grönvall 1922

Bild från Leif Linus samling

När Varmbadhuset stängdes i slutet av 70-talet, kom huset att användas till olika ändamål. Och gör så även i dag. Länkarna finns permanent på övervåningen där badmästaren hade sin länge hade sin lägenhet. Under en period förvandlades huset till Rikets Sal av Jehovas Vittnen . Som tack för allt trevligt jag haft i Varmbadhuset gjorde jag en ”kulturinsats” när det gäller texten på badhuset. Jag tycker själv det var en sådan insats, men kanske ingen annan…

När huset målades efter stängningen målades också den stora texten på väggen över. Men de stora klassiska bokstäverna ”VARMBADHUSET” lyste igenom trots målningen. Så var det i många år. Tyckte det var synd. För askersundarna var huset ett badhus och jag tyckte det borde synas. Bokstäverna fans ju ändå kvar under färgen. Det var ju bara att fylla i. Minns att jag skrev om det och pratade med Hasse Andersson på kommunen om det hela. Efter en tid ställde han sig på min sida.  Lasse Pettersson som då målade gamla stationshuset fick gå över till badhuset och fylla i den gamla texten. Kanske många tycker det är en bagatell, men jag tycker det blev bra. Och det gör Hasse och Lasse också.

Annons från 1953

Badhuset som ligger nere vid Alsens strand har verkligen sin historia. I ett litet bås satt Tyra Rydén och sålde biljetter och lämnade ut handdukar. Bakom skylten ”Karbad” fanns ett gammaldags badkar på lejonfötter. Det fanns tio hytter med draperier. Vågen var i det närmaste antik när jag badade där.  På vågen hängde en ”Viktbok”. I den skrev stamgästerna i sin vikt vecka för vecka. I alfabetisk ordning.  Det var bara att kolla vad grannen vägde, om man var intresserad av det.

På en annan skylt stod det ”Rakning undanbedes inom badhusets lokaler”. Den skylten hade sin egen historia enligt badmästaren.  För när alla herrar använde rakblad, hamnade det använda rakbladen på golvet bland badskum och använda borstar.  När städerskan sedan kom och svepte ihop borstarna för att tvätta dem, skar hon sig förstås på rakbladen. Läkaren sa ifrån till slut, och skylten kom upp.

”De första tio åren på 40-talet eldade jag hela huset och bastun med ved. Det fanns veckor under de kalla vintrarna, då jag aldrig var ur kläderna, utan så gott som bodde nere i pannrummet. De gav mej ribbved att elda med och det var som att elda med tändstickor i den kalla vintern”, har Tyra berättat.

Tyra skötte alla tvätt i badhuset helt själv. Hon kokade vittvätten på vedspisen hemma i köket. Lönen var heller inte så storslagen. Hon fick 53:33 i månaden och fri bostad. Men när Tyra gick med i facket och det blev det andra bullar. Och högre lön.

”Kommunstyrelsen kom ner till badhuset och förklarade att det kommit tråkiga nyheter till deras kännedom angående badhuset. Och det var förstås att jag gått med i facket. Men jag var glad att några bakom ryggen och slippa svara själv”, förklarade hon i en intervju i mitten på 70-talet.

Så småningom köpte kommunen också en tvättmaskin till badhuset. Och det underlättade arbetet för Tyra, som var en mycket avhållen och älskad badmästare. Men hon kunde säga ifrån när vi skolungar fuskade med att tvätta oss. Tyra såg till att det blev ordentligt gjort. Och hon drog sig inte för att gripa in själv med tvagningen om det skulle vara så.


Tyra Rydèn . Bild från Leif Linus samling

——————————————————————————

Protokoll från kommunen:

Försäljning av Varmbadhuset

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att

*Utse en grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet, kommundirektören och utvecklingschefen, med den senare som sammankallande, att genomföra försäljning av Varmbadhuset.

*Gruppen ges mandat att bedöma lämplig tidpunkt och fatta beslut om försäljning av huset med tillhörande markområde utan ytterligare politisk behandling.

*Ge förvaltningen i uppdrag att omgående ombesörja avstyckning av en fastighet motsvarande detaljplanens centrumområde kring huset för att förbereda en försäljning.

Ärendebeskrivning: Varmbadhuset har länge diskuterats som en möjlig plats att etablera en restaurang. Huset ägs av kommunen och en ny detaljplan ha gjort det möjligt att realisera idén om en restaurangetablering. Nu föreslås att försäljning påbörjas och att en grupp föreslås att utses med mandat för att genomföra denna.

Ärendet Bakgrund och planläge: Varmbadhuset i den södra delen av Askersunds hamnområde har från och till varit föremål för diskussion om försäljning. Tidigare har ett hinder varit detaljplanen men en ny plan för hamnområdet vann laga kraft 2017-03-20, vilket öppnar för att bedriva centrumverksamhet i huset. Planeringen och diskussionen om fastigheten har hela tiden byggt på idén att sälja huset till en köpare som har kunskap och möjlighet att skapa och driva en restaurang på platsen. Den nya detaljplanen medger detta och ger även plats för att bygga ut huset mot sjön, lämpligen med en helt eller delvis inglasad terrass. Huset står idag på den stora stamfastigheten Askersund 1:1, varför ett markområde motsvarande centrumområdet i detaljplanen föreslås styckas av.

Ekonomi och avtal : På senare tid har ärendet om försäljning väckts igen och företaget Svefa har därför under våren gjort en värdering av fastigheten, på uppdrag av förvaltningen. Bokfört värde för fastigheten är idag cirka 1700 kr. Idag hyr föreningen Länkarna övervåningen i huset på ett kontrakt som löper ut 2022-12-31 och skall sägas upp senast nio månader innan utgången. Om beslut fattas om att starta en försäljningsprocess skall föreningen kontaktas skyndsamt och resonemang kommer att föras om alternativ lokal och möjligheten att bryta kontraktet i förtid. Detta är en förutsättning för att en försäljning skall kunna ske, då det inte är rimligt att sälja huset för restaurangändamål inklusive hyreskontrakt.

Försäljningsprocess :En grupp föreslås arbeta med försäljningen. Denna grupp föreslås bestå av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet, kommundirektören och utvecklingschefen med den senare som sammankallande.

Försäljningen föreslås skötas genom att fastigheten annonseras ut varpå intressenter får lämna intresseanmälan med presentation av sin nuvarande verksamhet, vad de avser att göra med huset, vilka möjligheter de har att förverkliga idén, och finansieringsplan. Gruppen ges mandat att fatta beslut och genomföra försäljningen. Marknadsföring av fastigheten kan ske via mäklare om gruppen beslutar detta.

Finansiering:  Beslutet innebär inga kostnader för kommunen. Då nuvarande hyresintäkter är cirka 19 tkr och driftskostnaderna cirka 77 tkr innebär försäljningen en besparing i driftbudgeten med cirka 58 tkr per år. Då fastigheten när nog saknar bokfört värde kommer försäljningsintäkten att vara direkt positivt resultatpåverkande. Fastigheten skall säljas marknadsmässigt.