Nybygget vid Vårdcentralen september

Ny bilder från nybygget vid Vårdcentralen. Plattläggning har börjat  på en av innergårdarna. Murningen pågår  också för fullt. Nu kan man också se hur köken på avdelningarna kommer att se ut.

Gången mellan nya  och gamla byggnaden.

PUBLICERAT AV