Det senaste som hänt på nybygget vid Vårdcentralen är att en passergång mellan nya och gamla bygget. Ännu är den inte klar. Någon öppning i gamla byggnaden finns ännu inte. Den kommer i ett senare när det mesta är klart.

PS! Ytterligare bilder finns på na.se Oves blogg