Hur står det till med byggnaderna vid Sjöängsskolan
i Askersund ? Är de bra eller mycket dåliga?
Den senaste tidens debatt om skolan kan göra vem som helst en smula
konfunderad. Inte minst för mej som följt debatten i fullmäktige för tidningen under
många år. Och för många andra askersundare också som jag träffar på stan. Lägger
inte några politiska aspekter på det hela, är bara en enkel bloggare. Bara ett
konstaterande hur läget är. Jag funderar över hur fort det kan svänga i de
politiska lägren. För ett antal år sedan var Sjöängsskolan utdömd som skola.
Personal och barn blev sjuka. Föräldrar
och personal protesterade mot att vistas i de undermåliga lokalerna. Det fanns mögel
och radon i byggnaderna, som också saknade nödvändiga hissar. Politikerna i
alla läger vid den tiden resonerades sig fram till att det var bättre att bygga
en ny skola, istället för att rusta Sjöängsskolan. Det skulle göras en enklare
upprustning, så verksamheten kunde drivas till de nya lokalerna stod färdiga. Så
blev det också. Om det var fel eller rätt är inte min sak att bedöma. Jag har inte de rätta byggkunskaperna och är
ingen ekonom.

Läget verkar nu vara helt förändrat. Nya tjänstemän och politiker med andra idéer har
tagit plats i den kommunala ledningen. Situationen i både kommunen och landet har också förändrats. Nu finns det förslag om att
klasser ska lokaliseras till Sjöängsskolan från höstterminen 2016. Förslaget
kommer från den egna skolförvaltningen och få stöd av den borgerliga Alliansen
och SD. Till och med skolchefen har
tagit ställning för en fortsatt användning av Sjöängsskolan enligt en
tidningsartikel. Lite ovanligt av en tjänstman. De brukar inte ta ställning i
politiska beslut. Politikerna i Alliansen anser att skollokalerna visst går att
använda även i fortsättningen. Enligt insändare är skolan i så gott skick som
verksamheten kräver. Byggnaden är sliten men det är också allt, skriver det
borgerliga ledamöterna i barn-och utbildningsnämnden i en insändare. Enligt
samma insändare är situationen akut när det gäller skollokaler. I samma
insändare konstaterar Alliansens ledamöter vidare också att de styrande inte
verkar vara insatta i frågan eller har några ambitioner för den verksamhet de
ska styra. Hårda ord men sådan är den politiska retoriken ibland. Det är bara
att lyssna på riksdagsdebatten.

Majoriteten –de röd-gröna- är dock av en helt annan
mening än Alliansen. Flytt av skolklasser är inte aktuellt för deras del.
Byggförvaltningen har beställt en detaljplan för området. Den politiska
majoriteten vill vänta in den planen som nyligen är påbörjad. Skolfrågorna som
politikerna i Alliansen lyfter fram vill majoriteten lösa i Kristinagården
eller Norrbergaskolan. Vad jag har erfarit så handlar det om att främst få fram
bostäder vid Sjöängsskolan, men också utrymme för centrumverksamhet, handel med
mera. Det finns också någon arkitekt som kan tänka sig att spara de höga
delarna av Sjöängsskolan för ombyggnad till bostäder. Kanslihuset törs nog
ingen politiker röra vid så den blir kvar. Det är en kulturbyggnad även om den
kanske inte är klassad som sådan. Matsalen vid Sjöängsskolan kan komma att
göras om till ett ungdomens hus, med olika aktiviteter vad jag har hört. Det
finns i alla fall sådana tankar. Parkeringsytor för att tillgodose behovet vid
nya skolan måste väl också planeras in vad jag kan förstå.

Hur som helst ska det bli spännande att följa den fortsatta
debatten om vad som ska hända med Sjöängsskolan, när den nya byggnaden börjar
användas hösten 1916. Vad jag förstår av tidningsartiklar väntar en hård
budgetdebatt till att börja med.