Under fredagen kapades masterna på Oden. Många var där och kollade när den stora kranen lyfte bort masterna.