Bilar eller
torghandel är en fråga som ständigt är på tapeten i Askersund.
Önskedrömmen är naturligtvis att få
plats med bådadera . För mej är det
givet att det ska finnas torghandel. Undrar
om man får flytta bort den helt för
kulturansvariga myndigeter? Och för
askersundare i gemen? Redan i dag har torghandeln fått maka på sig lite för bilarna. Så kommer det nog också att bli i
fortsättningen också. Bra eller dåligt? Det beror förstås
på vilka ingångar och
intressen det finns för torget.

Det finns förslag om att flytta torghandeln till
gågatan mellan rådhuset och Torghallen. Det kanske går att ha
torghandeln där också? Näringslivschef
Henrik Olofsson har svart på hur han har tänkt sig det hela. Svaret finns på
hemsidan:ovedanielsson.se under Nyheter.

En 50-talsbild

Många av mina
bloggar går också på na.se under Askersund om det skulle vara så…