Askersunds kommun visar ofta
med stolthet och glädje upp bebyggelsen på Norra Bergen. Kulturen förlägger
sina stadsvandringar förbi de små röda välskötta husen med sina uthus. Rena
idyllen. Och kultur om något. Gästande turister blir ofta lyriska över vad de
ser.

Bebyggelsen på Norra Bergen
har dock en mörkare historia än vad som framgår i dag och som det inte pratas
så mycket om. Precis som övriga centrala delar av Askersund rutades även Norra
Bergen in med rektangulära kvarter.
Helt i stormaktstidens rätlinjiga anda. Men planen för Norra Bergen
förverkligades aldrig. Markförhållanden var för svåra ansåg de styrande över planen. Istället växte det upp en
enklare bebyggelse där så terrängen tillät. Hantverkare, daglönare och de allra
fattigaste i stan byggde små enkla hus av timmer och bräder i traditionell
stil. Husen rödfärgades också. Husen byggdes sedan till när ekonomin tillät.
Annat var det nere i stan där husstilarna växlade.

OBS! På na.se under Askersundsbloggen finns mera att läsa och flera bilder. Det går också bra att kommentera på båda ställena.