Järnvägskämpen Eric Renstrand i Närkesberg har sänt mej den här bilden med text. Tänk vad man råka ut för. Algeriska hackers på en lokla hemsida.