Musikgruppen Mando Diao har lyft fram Gustaf
Frödings diktning i rampljuset igen. Mando Diaos tolkning av dikten ”Vandring i hembygden” spelas ett antal
gånger på radion varje dag. Gruppen gör
en fin tolkning av Fröding. Och det gäller för
övrigt hela Frödningsalbumet.

Annars är en av Gustaf Frödings mest betagande
dikter den om Elsa Örn.
Faktum är att Elsa härstammar från en känd Askersundssläkt,
Stockenstrand, men hennes riktiga namn
var Olga Schmidt. Det är trevligt att
också Askersund finns med på ett hörn i Frödings diktning, även om det är en smula långsökt. Berättelsen om Elsa Örn
är en lång berättande dikt utgiven i
samlingen Nya Dikter 1894. Elsa
representerar ungdom och skönhet. Dikten finns dock inte med i Mado Diaos nya album.

”…med vårvind susande i varje klut och glädjevimplar
i vajande förn, kom dotterdottern Elsa Örn”. Raderna återfinns
i en Frödings mest beundrade
dikter med namnet Balen.

Olga Schmidt var dotter till bruksförvaltaren och
senare bruksägaren Hjalmar Schmidt och
hans maka Selma Christina Stockenstrand.
Familjen ägde och bodde i Jonsbols bruk i Frödings Värmland. Selmas
systrar Emilia Charlotta och Amalia
Dorotea, bodde och ägde en gård vid Lilla Bergsgatan i Askersund. Båda var
varmt religiösa. Deras stora livsintresse var religion och deras hem blev en
samlingspunkt för missionsvänner.

Lilla Bergsgatan i Askersund där Olgas systrar Emilia och Amalia bodde.

Olga var precis som sina syskon mycket vackra. Och
musikaliska. Hon studerade vid Musikaliska Akademin i Stockholm och blev en
mycket anlitad musiklärarinna. Olga fick namnet Weidling som gift. Hon avled
1938, 74 år gammal.

Olga Schmidt, i Frödings dikt kallad för Elsa Örn

Släkten Stockenstrand har tagit namnet efter Stockshammar strax söder om Askersund.
Där bodde den märklige och
stridsbare forskaren Lars Stockenstrand
( 1773-1816). Hustrun Kristna Jansdotter kom från Markebäck. Lars flyttade
senare till Ingelsby. Ett ställe som han fick av svenska staten för en del
tjänster han gjort. Han fick välja mellan pengar och stället i Ingelsby.

Stockenstrandska släkte är utdöd, men fortlever
genom andra släkter. En av släkterna är Aulin. Folkskollärare August Aulin ägde
och bodde vid en gård i Askersund.

2011 blev Gustaf
Norén tillfrågad att skriva musik till en av Gustaf Frödings dikter som en del
av 100-årsjubiléet av poetens dödsdag. Det gick inte att begränsa till en låt.
Gustaf Norén och Björn Dixgård sätter sig ner och skriver nya Mando Diao låtar
och orden, dem står Fröding för.

Albumet spelas in under fem intensiva dagar i
en lada på gården i Dala-Floda och produceras av Björn Olsson. Frödings dikter
illustrerar tio nyskrivna Mando Diao låtar och detta resulterar i Mando Diaos
sjätte fullängdsalbum ”Infruset”. Det urval av texter som bandet valt
sträcker sig från romantiska naturskildringar till brutalt raka reflektioner ur
livet. Många av texterna är slående aktuella. Det är tonårsmammas dilemman,
prostitution och alkoholmissbruk.

Dikten om Elsa Örn (
Olga Schmidt):

Men som en lustjakt förs av morgonvindar
i lätta lovar kring en flaggfregatt,
på bröllopsfärd i myrtenprakt som lindar
sig lent om duk och mast och ror och ratt
och glädjevimplar vajande i förn
kom dotterdottern, fröken Elsa Örn.

Det sam en ljusröd ros vid hennes hjässa
bland hårets gula gammalsvenska lin,
hon förde nacken som en ung prinsessa
och hon var adligt smärt och rak och fin,
men mjuk i gången som en ung dansös
och smått behagsjuk som en borgartös.

Och hennes ögon voro arga skalkar
och hennes läppar sköto friska fram
som unga knoppars halvtutsprungna kalkar
och näsans min var trubbigt trätosam.
Det fanns ej spår av gamla mormors ståt,
en lustjakt var hon, ingen örlogsbåt.

En smäcker jakt, som just vid dagens gryning
på glada vågor nyss har stuckit ut
– och så i mormors svallvågs efterdyning
med vårvind susande i varje klut
och glädje vimplar vajande i förn
kom dotterdottern, fröken Elsa Örn.

Fakta är hämtade från olika tidningsartiklar. Bland annat har
prosten Bäckgren skrivit om Olga vid något tillfälle.

PS! Kommentera gärna