Tidningen gjorde reportage om den nya snölastaren. Den väckte sensation på stadens gator i början på 50-talet. På den suddiga tidningsbilden syns Rune Niklasson, Harry Forsberg och Birger Pettersson.

Det är samma sak varje år när snön börjar falla. Kommunen och snöröjarna får alltid kritik för att det finns stora brister. Och
att det inte går nog fort. Även om snön
vräker ner. Förmodar att alla gör så gott de kan. Kraftiga snöfall är inte mycket att göra åt. Kommunala besparingar slår
säkert också mot snöröjningen.

Tittar man bakåt är det bara att konstatera att det ändå
gått framåt med snöröjningen. När
Vägförvaltningen i början på 50-talet fick en snölastare väckt det stor uppståndelse.
Tidningen sände ut folk för att
fotografera och skriva om nytillskottet
i maskinparken. På den tiden hade
Vägförvaltningen ansvar för
väghållningen på de större gatorna i
staden.

Snölastaren skulle
lösa en massa problem. Moderna tider hade kommit till Askersund. Snabbt
och effektivt kunde man forsla
bort snödrivor som annars skulle ha legat kvar till hinder för trafiken.
Så berättade tidningens utsände.

”Över 1 kubikmeter åt gången går det i den
väldiga skopan och på blott några
minuter lastar den så mycket en lastbil
över huvud taget får plats med på
lasset”, kunde man läsa i gamla Askersunds-Tidning.

Chaufför Harry Forsberg behövde inte ta ett spadtag
själv för få bilen lastad. Han kunde
lugnt och stilla sitta kvar i sin bil. Lastningen skötte Birger Pettersson vid
maskineriet om med spakarna i
snölastartraktorn. Blev det några snökorn kvar efter skopan fanns Rune
Niklasson där för skotta ihop kornen.

Så gick det till på den tiden. Vet inte hur
många snölastare det finns i dag?
Ingen mer än de som jobbar med
snöröjningen i dag skulle förmodligen bry
sig om snöröjarna hade fått en ny
snölastare. Det är maskiner som bara ska finnas. Är tveksam om tidningen
skulle sända ut någon reporter till
sådant i dag…

Lägger med en gammal suddig tidningsbild bara för
att visa hur snölastaren såg ut.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara intressant.