Moderata
oppositionsrådet i Askersund, Calill
Ohlson, lämnar sitt uppdrag i kommunen
den 1 mars. Hon lämnade in sin
uppsägning för en stund sedan. Onsdag förmiddag.

-Jag har varit kommunalråd i tio
år. Det har varit en intensiv tid med många beslut, stora förändringar och
investeringar, säger Calill, och fortsätter

-Vill också framföra mitt
tack för allt gott samarbete jag har haft med den politiska ledningen i
kommunen och styrelsen i Moderaterna men även med grannpartier och politiker
runt om i Sydnärke. Jag vill även tacka alla duktiga tjänstemän som alltid har
ställt upp och bollat idéer och svar på frågor.

-Tack också för alla
intressanta samtal jag har fått av medlemmar och medborgare runt om. Ni har
varit till stort stöd under åren men också viktiga samtalspartners för att
fatta goda beslut, betonar hon.

Calill Ohlson kommer att ha
kvar några uppdrag och sitta kvar i kommunfullmäktige framöver. Ärendet är
lämnat till valberedningen som kommer att fatta beslut under januari 2013.
Ordförande i moderaternas valberedning
är Björn Dieker. Det blir spännande att följa vem som tar över efter.

Namn som dyker för att ta
över efter Calill Ohlson är
Caroline Dieker, som nu sitter i fullmäktige, och Per-Olof Thulin, vice ordförande
i kommunrevisionen. Det finns säkert andra också. Vi får se…

Caroline Dieker

Per-Olof Thulin

Har haft mycket med oppositionsrådet Ohlson att
göra som journalist under årens lopp. Det har varit trevliga möten, även om vi haft olika roller. Calill är
inte mycket för långbänkar. Det ska hända saker snabbt. Hon brukar vara ivrig.
Och det är ju inte alla politiker kända för.

Vi har också haft en del
gemensamt när det gäller kulturarrangemang. Hon var med och startade Askersunds jubileumsförening. Calill såg till att jag
kom med där inför 350 –årsjubileet. Nu
är vi på gång med en sommarutställning om
Askersundsmålaren Hjalmar Trafvenfelt, där Calill har varit en av de
drivande genom Konstföreningen. Jag kan
räkna upp fler saker när det gäller Calill och kultur men det får räcka så här långt.