Djupviken med Edö i bakgrunden

Djupviken på 30-talet

Askersunds
kommun har en vision om att bygga
Norra Europas längsta-gång och cykelväg mellan Stjernsund-Askersund-Edö
–Stjärnsund. För att ta sig över viken från Edö till Stjärnsund måste det till en liten färja av något slag. Annars blir det
svårt. Det var länge sedan man hörde talas
om någon som gick på vattnet och ännu mindre med en cykel.

Exploateringen
av den första etappen på Edö är avslutad och den första tomten är såld.
VA-ledningsdragningen är påbörjad,
liksom gång och cykelvägen mellan
Askersund och Edö. Bygget beräknas vara klart
våren 2013.

Det finns också ett projekt med namnet Central
Baltic Cyckling som Askersund ska vara
medverka i. Det är ett EU-projekt kring
cykling i Örebroregionen. Genom en
medfinansiering av Askersunds kommun på
120 000 kronor så vill kommunen
uppnå sin vision om en jättelång cykelväg. Pengarna ska användas till
marknadsföring och uppsättning av skyltar för att markera upp leder med. Enligt
kommunledningen har Askersund stora
förutsättningar att få fram riktigt bra cykelleder med inriktning mot mountainbikeleder och leisureleder.

Vän av ordning frågar sig säker vad leisureleder är för något. Och jag med.
Letade i handlingar och fick förklaringen. Det handlar om leder
på mindre vägar , både grus och asfalt
med besöksmål efter vägen.

Vad jag förstår
måste kommunen ha ekonomiska överläggningar
med en rad markägare där jätteleden ska
dras fram från Askersund, utmed Alsens strand. Och det kan bli knepigt och
handla om ganska mycket pengar vad jag
förstått. Så vad kostnaderna slutar på är
mycket osäkert. Det finns ännu
ingen kostnadskalkyl framme. Vad jag förstår så börjar kommunen med vägen på
den egna marken vid Edö och ut mot Stjärnsund.

”Projekt 30
bilfria mil runt Vättern” tänker
Askersunds kommun att delta i.
Samtliga kommuner runt Vättern och de
fyra regionerna deltar. Ansvariga är
Östsam också inlett en förstudie. Vid försäljning
av tomter på Edö erbjuds köpare en båtplats vid en brygga i Djupviken som ansluter
till området. Askersunds kommun anser
det vara viktigt att komma igång snabbt
med den tänkta gång-och cykelvägen
längs med Edös norra strandkant. Projekteringen bör ske under 2013 för att läggas in i budgeten från 2014 och framåt.

Något
av det största som hänt inom
cykelområdet i Askersund som jag minns är annars när Gustaf ”Stålfarfar” Håkansson
kom till stan i början på 1950-talet. Då taldes det cykel i Askersund under flera veckor. Han lockade storpublik
till torget. Många mötte honom en bra
bit norr om Askersund, för att sedan ta sällskap in till stan.

Vid 66 års ålder, cyklade Håkansson utom tävlan Sverigeloppet
från Haparanda till Ystad.
På grund av hans höga ålder hade tävlingsledningen vägrat honom att delta –
åldersgränsen var 40 år – men han ställde ändå upp och startade från Haparanda
en minut efter siste man. Cykelloppet kördes i etapper och medan de tävlande
sov, cyklade Håkansson upp till tre dygn i sträck.

På den egentillverkade
nummerlappen hade han skrivit en stor nolla. Han fick stor uppmärksamhet i
tidningarna och blev en rikskändis när hela svenska folket följde hans färd
genom landet.

Efter 6 dagar kom han
till Ystad – 24 timmar före de tävlande. Där spelade brandkårens paradorkester
och Håkansson blev buren i gullstol. Dagen efter fick han möta kungen. Faktauppgifter
kommer från Wikipedia.

PS! Kommentera
gärna! Vad tycks om kommunens vision om
Norra Europas längsta gång-och cykelväg?