Det här förslaget kommer från Eric Englund. Kommentera gärna och lämna förslag synpunkter på nya skol-och kulturbygget.

För att visa den flexibilitet och de möjligheter som Norconsults skissade byggnad i Strandparken – läge Öster – erbjuder har tecknaren spegelvänt och vridit byggnaden och flyttat den norrut. Husets vinklar är som gjorda för att passa in på den norra, plana delen av skoltomten efter vridningen. Byggyta och volym är oförändrade på ritningen och alltså inte bantade från 250 till 200 miljoner kr. Bantningen gör det troligen lättare att passa in byggnaden funktionellt och arkitektoniskt. Samordningen med gamla sjukstugan kan bli lysande med rätt arkitekt. Övriga skollokaler med undantag av idrottshallen verkar med god planering kunna användas under byggtiden.

Principskissen visar att KKC säkert kan läggas på flera alternativa platser inom planeringsområdet. Kalkyler med konsekvensanalyser av de olika lägena bör avgöra vilken plats som är den bäst lämpade.