De flesta askersundare eniga om det borde finnas ett minnesmärke
någonstans i stan över Bertil
Boo. Stadens egen storsångare som alltid pratade gott om Askersund vid sina
framträdanden i runtom i landet.
Sångaren hade också sitt föräldrahem vid Boda mellan Askersund och
Olshammar.

Frågan är nu var i tätorten minnesmärket ska placeras.
Det finns två medborgarförslag. En byst på sångaren och det andra alternativet
är att döpa torget i hamnen mellan kioskerna till ”Bertil Boos torg/plats”. Det
fanns också ett annat alternativ som diskuterades. Det var att döpa grusbacken
upp till Hembygdsgården till ”Bertil Boos backe”. Det förslaget hamnade snabbt
i papperskorgen. Det finns redan en scen i Hembygdsgården som döpts till ”
Bertil Boos scen”. I sitt testamente donerade sångaren pengar till hembygdsföreningen
och scenen är ett litet tack för pengarna.

Kommunstyrelsen har inte tagit något beslut i frågan
ännu, men det kommer snart. Som det ser
ut verkar inget av medborgarförslagen bli aktuella. Kommunen har istället för avsikt att, när en
ny gata anläggs i Askersund, ta tillfället i akt att uppkalla den efter Bertil
Boo. Det är ett förslag från förvaltningen som politikerna ännu inte tagit
ställning till ännu. Förvaltningsförslaget bygger på att torget vid kioskerna
ska vara kopplad till något hamnnamn.

Vad jag förstår kommer det att ta lite tid att få ett
minnesmärke om förvaltningens förslag går igenom. Det är precis inte varje dag
en ny gata anläggs i Askersund.