Sommarens arkeologiska utredning längst upp på
Väderkvarnsbacken norr om Askersund, blev resultatlöst. Inga fornlämningar
påträffades. Ägaren till marken hade begärt att få ta bort en del stubbar till
ny betesmark för sin djur.

-Väderkvarnsbacken är definitivt en spännande plats,
även om det är svårt att avgöra vad som en gång har funnits där, och vad som nu
kan finnas kvar. Det kan ju hända att fornlämningar och fornfynd finns bevarade
inom en annan del av höjden än den som nu utreddes – så vi får väl hoppas att
vi någon gång i framtiden kan påträffa dåtiden, skriver Antikvarie/Arkeolog
Andreas Jansson , vid länsstyrelsen.

Väderkvarnsbacken
är ett av Askersunds senaste naturreservat. Det tog lite tid att få till det
hela, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge är ett gammalt
slitet uttryck som väl passar på grusbacken strax norr om Askersund.

Historiskt
är Väderkvarnsbacken en höjd med
kulturhistoriska anor. På Väderkvarnsbacken fanns en ståtlig domarring ända fram
till 1820. Enligt uppgifter från 1700-talet stod stenarna ” i form av nu
sittande rätt”. Vad stenarna sedan tog i vägen känner jag inte till. Men det
vet säkert någon som läser det här. Väderkvarnsbacken är Askersunds äldsta
kända tingsplats. Man kan ju undra hur det kändes att bli dömd på en plats med
stans bästa utsikt. Kanske det underlättade lite.