”Livets träd står där i blomning
Där som rosor aldrig dör
Där skall rosor aldrig falna
Ingen frostnatt dem förstör
Till en stad jag är på vandring
Dit där rosor aldrig dör”

Så är det nog med rosen som sticker ut ur ett plank vid Hospitalsgatan i Askersund