En varning nu när cykelsäsongen är igång på allvar. Spring inte hur som helst över vägen. Tidningsnotisen är från Hammar 1902 .