Det har nyligen varit vårmarknad i Askersund. Nu sker det mesta i hamnområdet. På torget har handeln tunnats ut. Lite tråkigt kan jag tycka. För mycket länge sedan var Oxgropen den stora marknadsplatsen med kreatursförsäljning. Sedan många år har det funnits kolonilotter i området. På senare har området fått ett verkligt uppsving med en egen förening .

Men tillbaka till marknaderna. Hittade ett klipp från slutet av 1800-talet och några bilder från Leif Linus stora bildsamling. Håll till godo.
Oxgropen i dag med kolonilotter