Elektrolux AB Motala var under 15 år en stor
arbetsgivare i Askersund. Som mest arbetade ett 50-tal personer i lokalerna vid
Repslageriet i korsningen Torebergsvägen – Trafvenfeltsvägen. I dag används industrifastigheten
till förskoleverksamhet. Ute på stan sa folk alltid lite elakt att de anställda
satt och gjorde ”motstånd” i fabriken. Men så var det inte.
Huvudsysselsättningen var tillverkning av kyltermostater. Fabriken i Askersund
var en satellitverkstad till Elektrolux i Motala. Verksamheten pågick mellan
1951 och 1966.


Många har säkert glömt den stora arbetsplatsen, men
det finns personer som jobbat i fabriken och minns. Vid nedläggningen erbjöds
de anställda att fortsätta inom företaget men då på en annan ort. Men det fanns
inget intresse att flytta. Anledning till nedläggningen var att det blev
billigare att köpa termostater från annat håll än att tillverka själva i
Askersund. Med ett finare ord kallas det rationalisering. Många av de anställda
hade jobbat från starten 1951, bland annat Henry Johansson. Han finns inte i livet
längre men jag har fått ta hand om ett antal bilder från familjealbumet hans tid
vid fabriken i Askersund. Henry var för askersundarna känd som en trogen
frälsningssoldat. Han fanns troget i Torghallen för att sälja Stridsropet.

Företaget satsade hårt på trivsel för de anställda. Bland
annat byggdes en mindre idrottsplats i anslutning till fabriken. Barnstugan
Repslagaren finns på den platsen i dag. Företagsledning med avdelningschef
Rajfors i spetsen insåg tidigt att trivsel för arbetarna gav mycket vackra produktionssiffror.

Elektrolux köpte fastigheten av fabrikör Per Ekström
1952. Han var ägare av Wibellmetodens ringfabrik, som hade flyttat sin
verksamhet i lokaler som låg utmed Hagavägen.
Askersunds kommun blev senare ägare till fastigheten intill gamla repslageriet.
Verksamheten har skiftat i lokalerna igenom åren. Under en period var det
kommunens friskvårdslokal, brottarklubben höll till där, och det har också
varit bostäder för ensamkommande. Bara för att nämna något.

Från början var det endast ett repslageri i den röda
längan ut mot Trafvenfeltsvägen. Den fanns ingen fabriksbyggnad i området.
Bakom satsningen stod repslagerimästare C.J Carlsson. Han kom med fru och barn
till Askersund år 1899 från Örebro där han byggde en repslageribana. 1909
övertog sönerna Nils och Ivar verksamheten. 1920 uppfördes fabrikslokalen inne
på gården.

I lokalen bedrevs hampaspinning och tågvirkestillverkning som
industri. Skeppstågvirke upp till de största dimensionerna var firmans
specialitet. En av bröderna, Ivar, drev också en möbelaffär i Askersund. En
annan broder, Torsten, hade en speceriaffär vid torget där blomsterhandeln finns i dag. En bidragande
utveckling av rörelsen var också att bröderna reste runt i Sverige som
handelsresande för att öka försäljningen av sina produkter. Det gav resultat.

Bröderna Carlsson överlät senare rörelsen till AB
Wahlbecks fabriker i Linköping.

PS! Ytterligare ett antal bilder finns på na.se-Oves blogg