Nya hyreslägenheter är på gång i kvarteret
Knappfabriken mellan Frejgatan och Floragatan. Det är ÅV-Bygg i Åsbro som
bygger. Trycket efter hyreslägenheter är stort. På senare är det bara
bostadsrätter som gällt i centrala Askersund så bygget välkomnas av många.

Knappfabriken en gång i tiden. Bild från Leif Linus bildsamling

ÅV-Bygg i Åsbro satsar på hyreslägenheter i kvarteret Knappfabriken

Några kanske undrar över kvartersnamnet Knappfabriken.
Har fått frågor om det. Namnet är logiskt. Det fanns en Knappfabrik vid
Frejgatan en gång i tiden med stor verksamhet och många anställda. Det finns
uppgifter om att en del knappar till och med gick på export bland annat till
Ryssland. Huset stod kvar mycket längre men med andra verksamheter. Det var
till det yttre ett vackert hus även om det på senare år blev lite skamfilat på
grund av dåligt underhåll.

Det var Västerås Knappfabrik som uppförde
fabriksbyggnaden vid gamla Vretstorpsvägen. Ett 50-tal personer arbetade vid
fabriken från 1908 fram till 1923 då verksamheten gick i konkurs. Disponenten
för A B Knappfabriken, en ingenjör J. Forsmark, lämnade Sverige efter konkursen
för ingenjörsverksamhet i Amerika.
Knappfabriken drevs vidare i mindre skala av verkmästare A. Bladh några
år efter konkursen. Det går att läsa i
en tidningsartikel från 1925.

Byggnaden togs över av Carlsson&Hailees
bilreprationsverkstad. Senare fanns bilfirman Ramers där. När Ramers flyttade
ut till Askersunds by ( Rejmes) i nya lokaler stod gamla Knappfabriken tom. Det fanns olika förslag
hur den skulle användas och periodvis fanns där också olika verksamheter. På 90-talet enades politikerna om rivning av
Knappfabriken för att ge plats för gruppboende. Rivningen ledde till proteser.
Föreningen Bevara Gamla Askersund drev frågan hårt men utan resultat. Byggnaden
revs. Föreningen heter för övrigt numera bara Föreningen Gamla Askersund .

PS! Det finns ytterligare bilder på na.se-bloggar