Kullerstenstorget i
Askersund är en livlig debatterad fråga
både nu och förr. På senare tid har
debatten om askersundarnas torg varit livlig och hård. För det är väl ändå
askersundarnas torg oavsett särintressen? Och det måste väl ändå betyda att torget
är som en gammal kär vän som alla vill väl. Men på lite olika sätt.

Om
kommittén för prydnad av Askersunds torg fått som de tänkt sig på 30-talet hade
en stor ek planterats mitt på torget. Det skulle vara så mycket jord där eken
planterades så att det skulle bli en låg kulle med gräsmatta. I närheten av eken skulle de finns fyra
belysningsstolpar. Kommittén hade fastnat för några billiga stolpar som de sett
i en katalog från Kockums järnverk. Närmare bestämt på sidan 76 i katalog 2, bara
som en lite onödig upplysning. Belysningsstolparna skulle kosta 100 kronor
styck. Montör Zachrisson skulle räkna på
framdragningskostnader för el. Priset för eken var 30 kronor.

Kommittén som bestod av en
rektor, en provinsialläkare, en teckningslärare, landsfiskalen, en kyrkoherde
och en köpman. Det var bara uppsatta personer i samhället som tydligen hade någon
kunskap om det vackra på den tiden. Hoppas att tiderna förändrats. Namnet på
köpmannen var Adolf Gunnar Lindborg och han gick inte riktigt i takt med de övriga
i kommittén när de gällde en fråga. Och
det gällde gångbanor över torget i diagonal riktning in mot den stora eken. Där
skulle gångbanorna mynna ut. Men det tyckte inte Lindborg. Ett fåtal lindar
skulle också placeras parallellt med sidorna på torget med ett lämpligt avstånd
från Sundsbrogatan och Storgatan

När förslaget kom upp till
behandling i stadsfullmäktige blev det precis inte några ovationer.
Stadsfullmäktige A R Norry dömde ut förslaget. Och på hans sida stod också
borgmästare Bretzner. Norry menade att en ek på torget inte skulle bli någon
prydnad, utan mera som en främling på villovägar. Norry kunde tänka sig en ek
om den hade varit 100 år. Vet inte
riktigt hur han tänkte där? Skulle man ha grävt upp och flyttat en så gammal ek
till torget? För mej är ek en ek hur gammal den
är. Norry var också mycket negativ till gångbanorna på torget. Gångarna
skulle inte bli någon prydnad, snarare tvärtom.

Borgmästare Bretzner, var också
motståndare till en ek, men kunde däremot tänka sig en minnestavla mitt på
torget. Enligt borgmästaren kunde en sådan tavla vara till stor hjälp för den
som skulle hålla föredrag på torget. All fakta stod då redan på minnestavlan.
Ett slags manus, fast i sten. Men om det förslaget var han ensam. Skulle det
vara en minnestavla skulle den sitta på väggen till Rådhuset var Norrys
bestämda uppfattning.

Anledningen till att
kommittén just fastnat för en ek var enkel och logisk. Den kunde huggas ner om inte den skulle falla
alla i smaken när det gått några år. Och det var billigt. Kommittén vill också
pryda Torgparken med en vattenkastare. Det här var innan den nuvarande fontänen
fanns. Det hade funnits en tidigare, men som av någon anledning hamnat på
Brandkårens vind. Trots att den var fullt duglig. Den skulle helt enkelt
tillbaka till Torgparken igen. Men det blev inte så.

Herrarna i kommittén var
förmodligen mycket deppade efter stadsfullmäktiges möte. Samtliga förslag gick
på återremiss. Känns det igen? Det enda
förslaget som sedan genomfördes kom ordföranden Norry själv med. Han föreslog
en 4-armad ljuskandelaber mitt på torget för att det skulle bli lite ljusare
mitt i stan. Norry tyckte att det var i väl skumt på torget. Det restes senare en ljuskandelaber. Först
såg han till att kommitténs förslag hamnade i papperskorgen, med hjälp av
borgmästaren och några andra, för att sedan driva igenom sitt eget förslag. På
den tiden hade ordföranden i den politiska församlingen tydligen mycket stor
makt i småstaden Askersund.

Norrys kandelabrar förde dock
ingen tur med sig. När torget skulle rustas inför 300-årsjubileet skulle Norrys
lampor plockas bort och placeras i Hembygdsgården. De var för
omoderna. Men allt gick snett. De som skulle plocka ner lamporna tappade
härligheten i kullerstenstorget. Och så var det färdigt med de kandelabrarna.
Det var bara att sopa ihop resterna för stadens anställda.

Kanske torgkommitténs förslag
med en ek mitt på torget ändå inte var så dumt. Då hade det blivit lite liv och
grönska i torgbilden. Men det är klart att ett och annat löv kunde ha fallit på
alla blanka bilar. Och sådant är inte rolig. Tycker en del….
PS! Ytterligare ett antal bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund