Ett 1 aprilskämt som jag
använde 1978 kan bli verklighet framöver. Det handlade om Vattentornet i
Askersund. Tornet hade då tagits ur bruk. Dåvarande kommunalrådet Sven-Erik
Franzén ställde upp utan blinka. En trevlig man som var med på det mesta.
Möjligen var Askersund för litet för honom som politiker med lite visioner

.

Vi enades om att Vattentornet
skulle byggas om till bostäder, med en utsikt som skulle bli fantastisk. Precis
enligt de planer som Askersundsbostäder arbetar med i dag. Sven-Erik följde med mej upp till tornet och
pekade med hela handen upp mot tornet som brukligt på dåliga bilder. Det flesta
som läste skrattade åt skämtet.

Men det fanns en del som hoppade på Sven-Erik,
med en undran om det nu ”slagit över helt” för honom. Bostäder i Vattentornet! Med
facit i hand var vi inte helt fel ute 1978. I dag finns det diskussioner om hur
tornet ska användas. Tyvärr får Sven-Erik var med att följa utvecklingen. Han
avled för ett antal år sedan. Lärdomen av mitt aprilskämt är att man ska välja
skämt med omsorg. Det kan bli verklighet även om det tar några år. Som i
det här fallet 41 år.

Det gick åt 170 000
tegel att mura upp det gamla vattentornet på norra höjden i Askersund. Vem som
räknande stenarna låter jag vara osagt, men det står att läsa i gamla gulnande
papper. Tornet som är 31
meter högt stod färdigt 1907. I dag används inte den praktfulla
tegelbyggnaden. Men den blivit något av ett viktigt riktmärke för Askersunds
stad. Både från sjöss och land. Politikerna funderar nu som bäst på hur bygganden
ska användas. Det är en delikat uppgift att lösa.

Cisternen som sitter i toppen
på tornet rymmer 280
kubikmeter vatten och är åtta meter djup. Det var år
1897 som stadsfullmäktige började utreda vattenfrågan. Vattenledningsstyrelsen
lade till att börja med fram ett förslag om att anbringa en järnplåtsreservoar
överst i tornet på Sofia Magdalena kyrka. Stadsfullmäktige tyckte dock inte att
det var något bra förslag, utan beslutande att bygga ett nytt torn.

Det fans två alternativ att
välja på. Ett var att bygga ett torn på Norra Bergen för 105 000 kronor.
Det andra var att bygga en vattenbehållare på Väderkvarnsbacken, med filter och
nytt maskineri i Askersund för 106 000 kronor. Precis som i dag gällde det
att hålla i plånboken för politikerna, så det fick bli det billigaste
alternativet. Själva tornet är 31
meter, men från den lägsta punkten i staden skiljer det 46 meter.

I kommunens bevarandeplan
från 1993, kan man läsa att tornet har ett stort kulturhistoriskt värde och är
i högsta grad bevarandevärt.

PS! Flera bilder finns på na.se under min blogg.