På fredag den 15 februari slutar Madeleine Andersson som kommunchef efter nästan tio år. I väntan på att en permanent ersättare finns på plats kommer Göran Richter att vara tillförordnad kommunchef.

Göran Richter har varit personalchef i Askersunds kommun sedan 2008 och kommer att vara tillförordnad kommunchef fram tills att en ny kommunchef är på plats.

– Rekryteringsprocessen av ny kommunchef pågår för fullt, men än är det för tidigt att komma med någon prognos om när en ersättare kan vara på plats, säger Göran Richter.

Madeleine Andersson tillträder den 1 mars sin nya tjänst som kommundirektör i Vadstena kommun