Askersunds kommun drev under ett
antal år ett båtmuseum. Museiföremålen har till största delen samlats in och
skänkts av Harry ”Båt-Harry” Karlsson som startade muséet. Sedan båtmuséet
lades ner förvaras samlingen i olika lokaler
i kommunen. Merparten av föremålen kan inte visas för allmänheten just nu. Förslag till beslut är att kultur-
och fritidsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med båtmuséet med
att avveckla verksamheten.

PLM:s källare där en del av samlingarna finns.
När samlingarna fanns i Hamnmagsinet

Tjänsteskrivelse Kultur- och
fritidsförvaltningen :

”Under ett antal år fanns ett
båtmuseum i Hamnmagasinet i Askersund. Eldsjälen Harry ”Båt-Harry” Karlsson var
starkt involverad i tillkomsten och driften av muséet. Det var också Båt-Harrys samlingar som till stor del
utgjorde muséet. Båt-Harry skänkte hela sin samling till Askersunds kommun
under 1990-talet. Samlingen består av båtmotorer, redskap som används vid fiske
och sjöfart, modeller av fartyg m.m. Nu finns samlingarna förvarade i förråd i Hammar, i för detta lokalhistoriska
arkivet samt i Birgittastugan i Olshammar. Det är inte sannolikt att
förvaltningen kommer att kunna visa upp samlingarna för allmänheten igen inom
de kommande åren. Det skulle kräva lokaler, arbetstid och kompetens som inte
finns i förvaltningen just nu. Kraven på muséer idag är höga när det gäller pedagogik, tillgänglighet och
möjlighet att aktivt ta del av samlingar. Ett museibesök ska vara en
upplevelse. För att göra samlingen så attraktiv att ett båtmuseum skulle locka
fler än de redan intresserade ställer mycket höga krav. Förvaltningen bedömer
därför att det är bättre att avveckla muséet.

Båt-Harrys familj är intresserade
av att bevara vissa föremål ur samlingen. Familjen har kommit med förslag på
andra muséer som kan kontaktas för eventuellt överföring av övriga föremål.
Nämnden föreslås besluta att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet
med båtmuséet med avsikten att avveckla
verksamheten.

__________________________
___________________________

”Båt-Harry”
Karlsson i Olshammar levde för sina Vätterbåtar. Han samlade allt som rörde
sjöfarten på Vättern. Både bilder på fartyg och berättelser om folk som arbetat
på sjön. Harry var oerhört kunnig. Han
kämpade länge för att få ge ut en bok om fartyg som trafikerat Vättern. Men
böcker är dyrt, så Harry fick vänta. Med hjälp av pengar från Lions. 1986 gick
dock drömmen i uppfyllelse. Namnet på boken blev rätt och slätt ” Vätterbåtar”.

En annan
dröm som Harry bar på var att få en lokal där hans samlingar kunde ställas ut
för allmänt beskådande. Och hans samlingar var mycket sevärda. Även den drömmen
gick i uppfyllelse. Ett båtmuseum skapades i Askersunds Hamnmagasin, dit Harry
donerad sin samling. Och han var själv där så, ofta han kunde.

När
Hamnmagasinets övervåning byggdes om för några
år sedan lånades delar av samlingen
ut till en förening i Motala, där den var utställd. Naturligtvis skulle
den lämnas tillbaka och få en permanent utställningslokal. Men så blev det nu
inte.

————–

PS! Ytterligare bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg