Val av ordinarie ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 ska genomföras.
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med förslag till ledamöter och ersättare.

Till ordinarie ledamöter föreslås
Caroline Dieker (M), Linus Thomas (M), Hans Sedström (KD), Fredrik Wernheden
(L), Siv Ahlstrand (S), Peter Thuresson (S), Ronny Larsson (S), Billy Ludvigsson
(C), Annika Finnström (V), Jonas Bygdén (SD) och Ulla-Carin Grafström (LPo).

Till ersättare föreslås Veronica
Wiberg (M), Jan-Åke Looström (M), Klas Folenius (KD), Staffan Korsgren (L),
Jan-Olov Carlsson (S), Monika Andersson (S), Tomas Vynge (S), Kerstin Svärd
(C), Margareta Widell (MP), Lina Särén (SD) och Jan Gullstrand (SD).

Till ordförande, förste vice
respektive andre vice ordförande föreslås Caroline Dieker (M), Hans Sedström
(KD) och Siv Ahlstrand (S).

Val
av valnämnd

Ärendebeskrivning

Val av ordinarie
ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022 ska genomföras.
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med förslag till ledamöter och ersättare.

Till ordinarie
ledamöter föreslås Bo Sylwan (M), Kurt Blomkvist (S), Per Willén (C), Maria
Lilja (SD) och Roger Lif (V).

Till ersättare föreslås
Erling Johansson (KD), Lars Karlsson (L), Solveig Samuelsson (S), Margareta Widell
(MP) och Karl-Erik Möller (LPo).

Till ordförande
respektive förste vice ordförande föreslås Bo Sylwan (M) och Kurt Blomkvist
(S).

Val av socialnämnd 2019-2022

Val av ordinarie
ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022

Till ordinarie
ledamöter föreslås Veronica Wiberg (M), Niina Iinatti (M), Anna-May Björk (KD),
Jeanette Nilsson (L), Siv Ahlstrand (S), Kenneth Johansson (S), Ylva Jönsson
(S), Monika Davidsson (C), Lena Östling (V), Jonas Bygdén (SD) och Maria Lilja
(SD).

Till ersättare föreslås
Jan-Åke Looström (M), Ricky Öhlin (M), Michail Brittenstrand (KD), Ylva Lundbohm
(KD), Faisal Alhaji Mustafa (S), Marina Carlsson (S), Erik König (S), Birgitta

Fredriksson (C), Ingrid
Fries Hansson (MP), Elisabeth Tegelaar Peterson (SD) och Carl-Eric Åneby (SD).

Att Anna-May Björk (KD) utses till ordförande
i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022,

Att
Veronica Wiberg (M) utses till vice ordförande i socialnämnden för
mandatperioden 2019-

2022

Att
Siv Ahlstrand (S) utses till andre vice ordförande i socialnämnden för
mandatperioden 2019-

2022.

___________

Val
av barn- och utbildningsnämnd 2019-2022

Val av ordinarie
ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-

2022 .

Till ordinarie
ledamöter föreslås Johanna Martin (M), Sofia Härdvall Hansson (M), Daniel Öst
(M), Anna Lundbom Hermansson (KD), Ronny Larsson (S), Peter Thuresson (S),
Inger Trodell Dahl (S),

Kjell Johansson (C),
Anna Gransten (MP), Jonas Bygdén (SD) och Lina Särén (SD).

Till ersättare föreslås
Arne Kumm (M), Billy Gilbertsson (M), Ulrika Lindblad (M), Klas Folenius (KD),
Tomas Olsson (S), Ann-Louise Karlsson (S), Anna Ahnér (S), Johan Danielsson
(C), Björn Naesje (V), Maria Lilja
(SD) och Ulla-Carin Grafström (LPo).

Till ordförande, förste
vice respektive andre vice ordförande föreslås Johanna Martin (M), Anna Lundbohm
Hermansson (KD) och Ronny Larsson (S).

Val
av kultur- och tekniknämnd 2019-2022

Val av ordinarie
ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden för mandatperioden
2019-2022. Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med förslag till
ledamöter och ersättare.

Till ordinarie
ledamöter föreslås René Rijns (M), Meliha Mehmed (M), Mattias Hulth (KD),
Staffan Korsgren (L), Johan Calais (S), Tomas Vynge (S), Margaret Englund (S),
Peter Danielsson (C), Malin Lönnqvist (V),
Jonas Bygdén (SD) och Karin Bygdén (SD).

Till ersättare föreslås
Per-Oliver Wikvist (M), Per Johansson (M), Torsten Jakobsson (KD), Vilhelmina
Thomas (M), Siv Peterson (S), Kurt Blomkvist (S), Lotta Norling Larsson (S),
Bengt Svärd (C), Anne Helgesson (MP), Peter Schmidt (SD) och Göran Eriksson
(LPo).

Till ordförande, förste
vice respektive andre vice ordförande föreslås Staffan Korsgren (L), René Rijns
(M) och Johan Calais (S).

Val
av kommunal- och oppositionsråd 2019-2022

Val av kommunal- och
oppositionsråd för mandatperioden 2019-2022 ska genomföras.

Kommunfullmäktiges
valberedning har inkommit med förslag till kommunal- och oppositionsråd.

Till kommunalråd med
kommunstyrelsen som verksamhetsområde föreslås Caroline Dieker (M).

Till kommunalråd med
socialnämnden som verksamhetsområde föreslås Anna-May Björk (KD). Till kommunalråd med barn- och utbildningsnämnden som
verksamhetsområde föreslås Johanna Martin
(M).

Val av oppositionsråd sker i början på
nästa år.