Politikerna i Askersund har bestämt sig för att satsa
på en ny idrottshall. Något som är mycket efterlängtat av föreningslivet. I
veckan hade kommunen bjudit in föreningslivet, allmänheten och inte minst
politiker till ett möte i Sjöängen. För några veckor hölls en träff där alla uppmanades
att komma med förslag och synpunkter.

Vid mötet i veckan var föreningslivet rikligt
representerats. Presentation sköttes på ett utmärkt sätt av fritidschef Daniel
Eriksson och Thomas Eklund från idrottsförbundet. Som alltid i sådana här
sammanhang ska deltagarna presentera sig och i vilken förening de är aktiva.
Själv var jag där som privatperson och som jag sa, jag representerade bara mej
själv. Men det är klart att jag har en bakgrund i IFK Askersund som aktiv. Man jag
höll tyst och lyssnade bara.

Föreningslivet hade lämnat ett antal förslag på
hallens utseende och placering. Det var bara för politikerna att suga åt sig.
Vad jag förstod var enigheten bland politikerna stor om att det skulle byggas
en idrottshall. Placeringen och när bygget skulle vara igång är en öppen fråga.
Det verkade som de flesta ville att hallen skulle placeras i anslutning
Närlundahallen. Någon föreslog i anslutning till Skyllbergsvallen eftersom
föreningen där fyller 100 år 2022.

Var enigheten bland
politikerna stor den här gången så var det andra tongångar på 70-talet när Närlundahallen skulle byggas.
Det gällde då både hallens utformning och placering. Ungefär som nu. Många
politiker ansåg att det skulle byggas en mindre hall enbart för barnens behov
och verksamhet vid Närlundaskolan. En
del andra menade att ny större hall skulle byggas vid idrottsplatsområdet vid
Solberga. Idrotten skulle vara samlad där. Politikerna hade mycket svårt att
enas. Det slutade med att Närlundahallen byggdes. Många ansåg det var en
halvmesyr. Ingen riktigt idrottshall. En förstorad gymnastiksal.

Vid invigningen förklarade dåvarande kommunalrådet
Franzèn att Närlundahallen skulle vara en hall både för skolan, föreningslivet
och allmänheten. Danskvällar i hallen kunde vara ett inslag. Någon undrade hur
det då skulle gå med golvet i hallen. Inga problem. Det skulle kunna gå att
lägga ut skivor om det skulle vara så. Vad jag vet blev det aldrig några
danskvällar i Närlundahallen.

PS! Mer text och bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg