Grönområdet söder om Norra Kyrkogården i Askersund kan
komma att bli bebyggt. Det har legat grönt och oanvänt i många år. Området
ligger mellan kyrkogården och ett villaområde. Det är Askersund-Hammars
församling som vill utnyttja en del av området för begravningsverksamhet. Och
då gäller det inte till begravningar. Det kommer också att finnas plats för
några bostäder ut mot Gårdsjögatan. Ett förslag till detaljplan är upprättat.
Kommunen är ägare till den långsmala tomten.

Historiskt är det ett intressant område, kyrkogården
inräknad. Där fanns en gång i tiden Askersunds galgbacke och ett
Epidemisjukhus. År 1863 föreslog kyrkoherden att församlingen måste skaffa en
ny begravningsplats lite utanför staden istället för den som ligger vid
Storgatan. Läget var ohygieniskt ansåg man. En boende vid kyrkogården,
ryttmästare Schröder, hade flera gånger påtalat att han besvärades av liklukt.
Vi det tillfället förkastades dock kyrkoherdens förslag.

Klipp från 1896.

År 1876 väcktes förslag om att köpa den norr om staden
belägna Galgbacken till ny begravningsplats. Där var stadens galge placerad en
gång i tiden. Många fann förslaget avskräckande och föreslog istället ett annat
område nordost om staden som gick under benämningen ”Blomsterkullen”. Men
kyrkostämman stod på sig och det blev köp av marken vid galgbacken. Beslutsfattarna
tyckte också att jorden där var mycket lämplig för gravar. Lättgrävd. Namnet Galgbacken
byttes ut mot Nya Kyrkogården. Invigningen skedde i juli 1880 och år 1907
byggdes gravkapellet.

Men det fanns ett vägproblem till den nya
begravningsplatsen att lösa. Oxgropen
nedanför kyrkogården var marknadsplats med försäljning av kreatur. Försäljarna
placerade sina djur på vägen upp mot kyrkogården och lät spillningen ligga kvar
på vägen. Mycket otrevligt ansåg ansvariga för de som skulle besöka kyrkogården
och som fick trampa i hästlort och koskit. Det fanns krav på att vägen skulle
stängas av under marknadsdagarna.

Epidemisjukhuset som låg ovanför Oxgropen. Bild från tennisplanen i Oxgropen från Leif Linus.

Epidemisjukhuset som låg ovanför Oxgropen vid västar utfarten till nya kyrkogården blev färdigt 1896. Första
patienten var en snickarlärling som hade drabbats av nervfeber. Det var en
elakartad sjukdom som drabbat Askersund skrev tidningen. Spridningen måste
stoppas. Tjänstepersonal vid charkuteriaffär i staden hade drabbats. Det ledde
till att affären tvingades hålla stängt i åtta dag.

Nervfeber var fram till 1800-talets mitt begrepp
för sjukdomar som inte hade något annat kännetecken än att de
orsakade allvarlig trötthet, dåsighet och omtöckning ofta med dödlig
utgång. Under första halvan av 1800-talet hade de kliniskdiagnostiska
kunskaperna utvecklats så läkare kunde skilja mellan olika nervfeberformer som
var av olika svårighetsgrad och hade olika prognos. De allvarligaste var de rickettsiaorsakade fläckfebrarna, som behöll benämningen tyfus med fläcktyfus som den svåraste, medan de något
lindrigare som senare visade sig orsakas av salmonellabakterier kom att benämnas tyfoider (tyfusliknande)
som sjukdomarna tyfoid och paratyfoid. (uppgifter från Wikipedia )