Det är viktigt att kommunerna ser till att det finns snygga
och rena offentliga toaletter. Folk ska inte behöva springa nödiga kilometer
för att hitta en toalett. Kommunerna har också insett vikten av sådana
byggnader. Annars blir det kritik. Annat var det förr. Då kallades några toaletter
i Askersund ”Förargelsens hus”. Och det fanns en på hamnplanen och en vid
stationshuset vid Strandparken. Men de var bara till för män.

Fritjof Andersson på hamnplanen med ”förargelsens hus” i bakgrunden. Den plockades bort.

Huset vid hamnplanen hade diskuterades flitigt. ”Förargelsens hus ” måste flyttas från
hamnplanen i Askersund. Eller urinoaren som man sa i finare sammanhang och
kommunala protokoll. För vanligt folk var namnet ”pisskuren”.

Placeringen av ” Förargelsens hus” hade diskuterats i
ett antal år. 1953 hade provinsialläkaren
tröttnat. Läkaren hävdade att kuren måste flyttas längre bort från
bostadshusen. Hälsovårdsnämnden kopplades in och ärendet gick vidare till
Drätselkammaren. Där hade man inget emot att kuren flyttades bara man kunde
hitta en lämplig plats inom eller i
närheten av hamnområdet. Frågan är bara var kuren hamnade? Ingen vet. Svårt att
ta reda på kanske. Det var ändå 65 år sedan ärendet var aktuellt. Kanske den
skrotades eller någon som tog hand om kuren.

Klipp från 1953

Den gamla kuren som fanns i stationsområdet flyttades
när nya Sjöängen byggdes. Den finns nu bakom en förrådsbyggnad i Askersunds by.
De flesta var överens om att den gamla klassiska byggnaden från 20-talet skulle
bevaras. Men precis som 1953, är frågan var den ska den placeras.
Hembygdsföreningen har visat intresse, men än så längre har det inte kommit
något förslag om flytt från ”byn”.

Kuren som fanns vid busstationen står bakom förråd i Askersunds by.

Bristen på toaletter kvällstid kan få konsekvenser. Tranås
kommun fick en räkning för en del år sedan på kemtvätt, så det är säkrast att
ha ordning på toalettfrågan. Totalt gällde räkningen 444 kronor för kemtvätt av
ytterbyxan vid tre tillfällen, samt för tvätt av tre par kalsonger. Kravet var
också 300 kronor för psykiskt och
fysiskt lidande vid tre tillfällen. Och det rörde sig inte om något skämt.

Hamnen på ett vykort en gång i tiden. På hamnplanen syns ” förargelsens hus”

Mannen skrev i sin räkning att han ”skitit på sig” tre
gånger därför att toaletterna hade varit stängda.

-Jag har inte haft en chans att hinna hem, skrev
mannen.

En särskild anmärkning på räkningen var att den skulle
diarieföras. Hur Tranås kommun hanterade räkning känner jag inte till, men
andra kommuner får se till att inte hamna i samma situation. Rådet är att hålla
toaletterna öppna även på kvällstid och helger. Annars kan kan få det komma en räkning på kemtvätt.