Valet är över och politikerna får nu vila några
veckor. Sedan är det dags igen. Vad jag förstår får Askersund ett nytt styre
och nya personer ska väljas till topposterna i nämnder och styrelser. För ett antal år sedan var konkurrens stor om
platserna. Politiker stod i kö för att få vara med och bestämma. Tror inte det
är riktig så i dag. I dag får man ta lite mera vad man har och det behöver inte
vara något negativt. De är ju ofta folk som är intresserade av sina uppdrag.

Det ska bli intressant att se hur politikerna får ihop
det med samarbetet och samtidigt visa respekt för valresultatet. Ibland har det
varit lite si och så med det. Som det varit tidigare brukar det stora partierna
dela med sig i nämnder och styrelser till de som inte fått något. Men det har
inte enbart varit för att vara snälla. De små måste naturligtvis också rösta på
de storas förslag för att få platser.

Under några år när jag arbetade som journalist var
ofta frågan hur många anställda kommunpolitiker det skulle
vara och vilken ersättning som skulle
gälla. Länge fanns det bara ett kommunalråd. För att få lite mera jämnvikt i
politiken så infördes också en post som oppositionsråd. Något som ett litet
stridbart lokalparti var helt emot. De ansåg att det var slöseri med
skattepengar. Minns att jag stod och pratade med det nyvalda oppositionsrådet
på stan, då en ledare från lokalpartiet kom fram. Oppositionsrådet var mycket artigt
och frågade hur det stod till. Men han fick inte det svar han väntade. ”Att du
inte skäms att sitta på Rådhuset som motvalls kärring och till på köpet få lön
för det”, blev svaret innan den arge lokalpolitikern luffade iväg. Men det var
på den tiden…

Ofta var det kamp om de
viktigaste posterna inom politiken, som ordförande i de olika nämnderna eller
ledamot i kommunstyrelsen. Politiker som inte platsade i de tunga nämnderna
fick ofta erbjudande att sitta i Hälsovårdsnämnden. På den tiden fanns det inte
många tunga frågor i den nämnden. Ofta handlade det om tömning av latriner och
hur råttgift skulle hanteras. I dag är
Sydnärkes Miljöförvaltning en av de viktigaste förvaltningarna.

En nämnd som hängde med
väldigt länge var Hästuttagningsnämnden, vars uppgift var att vid krigsfara ta
ut ett bestämt antal hästar från kommunen för krigsmaktens behov. När folk
skulle tas ut till nämnden på 70-talet väckte det stor munterhet. Ofta blev det
några lantbrukare som fick ta hand om den uppgiften. I den nämnden kunde
ledamöterna ta det lugnt. Krigshotet var avlägset och att använda hästar om
fienden kom var inte aktuellt. Men Hästuttagningsnämnden travade ändå på som inget hänt inom
krigsmakten.