Det finns många gatunamn att fundera över i
Askersund. Som Klockaregatan? På kartor från 1895 är namnet Loggatan. Min
undran är vem som ändrade på namnet och varför? Tycker att man omgående ska ta
tillbaka det gamla namnet.

Varför Loggatan har fått sitt namn har jag ganska
klart för mej efter ha läst en berättelse av en gammal man som bodde i Askersund
i början på 1900-talet. På gatans södra sida fanns i början på 1900-talet ett
antal logar. Byggnaderna försvann genom
flera bränder enligt den gamle mannen. Ibland övernattade personer i ladorna.
Vid något tillfälle hade en av nattgästerna enligt honom tänt på en loge, för
att sedan gå upp på Norra Bergen ovanför och njuta av skådespelet.

Mannen som berättat bodde nedanför stadskyrkan mitt
emot gamla kyrkogården. I hörnet Loggagatan –Kraffskärsvägen (Gårdsjögatan) fanns
ett svinhus, som senare hyrdes av en person
till hönshus. Även denna byggnad eldhärjades . Året var 1906 eller 1907. Skolan
hade börjat tas i bruk innan den var helt färdig 1907.

”Under brandnatten kom det eldflagor seglande ner
vid ingångsporten i hörnet Hospitalsgatan – Storgatan. Vi trodde först det var
Sameralskolan som stod i brand. På den tiden hängde en brandlur i Rådhusets
förstuga. Den som upptäckte en eldsvåda fick ta luren och löpa genom gatorna
och tuta. Jag väcktes på natten av det otäcka tutandet och blev rädd. Men
husvärden Almstedt kom och lugnade och förklarade att det bara var svinhuset
som brann. Ryktet gick sedan att någon kväll före plockat bort de flesta hönsen
och sedan tuttat på. Men det blev aldrig utrett”, berättat den gamle mannen.

Brandchef vid den här tiden var storväxte
yllefabrikören A.W. Bergqvist, som med långa kliv ledde de få hästförspända
brandsprutorna. Yllefabriken som fanns väster om gamla Varmbadhuset i hamnområdet.
Senare blev där en snickerifabrik och ett spannmålsmagasin.

Den gamla mannen berättar vidare om trädgården som fanns
ovanför Norra Bergens äldreboende. Det var en stor trädgård som kallades Bergegrens
trädgård. Bergegren var predikant vid Lutherska missionshuset som fanns Stora
Bergsgatan. I dag har Edlunds järnaffär sitt lager i byggnaden. Även på
baksidan av den byggnaden fanns en stor trädgård.

Karta från 1895 med Loggatan .

I den stora Bergegrensträdgården stod en rund
paviljong där församlingens avdelning av ”De Ungas Förbund” hade sammankomster
och andakt med sång. Vid ingången till trädgården hade missionsföreningen ett
litet ålderdomshem. Den gamle mannen berättar att han och hans mamma brukade
besöka en åldrig tillhörande den gamla Askersundssläkten Christiernsson.

Senare arrenderade Gabriel Carlsten, präst i
Ekeby-Gällersta, trädgården där han hade både kalkoner och höns. På den tiden
fanns det bara det nämnda svinhuset i området. Norr ut var det bara gärden.
Sedan kom Knappfabriken, villor och idrottsplatsen. Den gamle mannen berättar
att han var en mycket god kamrat till de tre Carlstenspojkarna. Det betydde att
han också hade stor tillgång att njuta av alla frukt i Bergegrensträdgården.

Vid ett tillfälle hände ett vinterintermezzo med
koppling till gamla Loggatan. En man med smeknamnet ”Lapp-Oskar” hämtade ett
hölass i en av logarna med sin oxe. Ett gäng grabbar åkte med på lasset. En av
grabbarna satt högst upp på lasset och höll i tömmarna medan den ekonomiske
”Lapp-Oskar” gick bakom och plockade höstrån som fallit ner. När ekipaget kom
till hörnet av gamla kyrkogården och prästgården vände oxen väster ut ner för
den stora bryggarbacken. Han var förmodligen van att göra det. Hölasset och
grabbarna ramlade av när oxen ryckte till. Historien berättar inte om hur
lasset kom ”på fötter” igen. ”Lapp-Oskar brydde sig inte så mycket om hur det
gått med grabbarna. Han var mest bedrövad över att inte all hö kom till nytta.

Upptäckte till min förvåning när jag skulle ta en
bild på gatuskylten för en tid sedan att
Loggatan
att gatan bytt namn till Klockaregatan! Husen längre ned har fått den
gamla gatuadressen liksom Askersundsbostäders fastigheter i området. Undrar hur
tusan det gått till?

Själv har jag inte kommit särskilt långt i mina
forskarambitioner, men med den här bloggen kanske det kommer in massor av
information om gatunamn. Man kan alltid hoppas.
Var kommer namnen ifrån? Har alltid varit lite intresserad av det, men
det är mycket svårt att få reda på fakta. Det finns ett antal svar på varje
gata, om det nu inte handlar om så lätta saker som ett personnamn. Men att döpa
gator med personnamn är inte gångbart längre vad jag förslår. För övrigt vimlar
området med namn efter fåglar. Lite tråkigt kan jag tycka. Vissa områden har gatunamn efter blommor.
Inte så roligt heller. Fantasin borde ha fått flöda.

Läste för några dagar sedan en kulturmiljöutredning
för Norra Bergen. Förslag till detaljplan har också presenteras.
Askersundsbostäder äger området och har olika byggplaner. Säkert blir det bra.
Men jag såg att namnet Klockaregatan finns med där. Det ska naturligtvis var
Loggatan om jag fick bestämma. Men jag är inte i det läget att jag kan bestämma
något om planering. I utredningen om Norra Bergen står att barnhemmet bör
rivas. Det står också att Norra Bergens äldreboende ska flyttas till
lasarettsområdet. Utan att låta allt för märkvärdig, dryg och kunnig så har det
aldrig funnits ett barnhem på bergen och vi har aldrig haft ett lasarett. Det
har varit ett dagis-och fritis på bergen, och Askersund har ”bara” haft en
sjukstuga. Så det så….