Kvinnoskriften ”Från Heliga Birgitta till Eva Eastwood” – Kvinnor som satt Askersund på kartan,

är alldeles nyutkommen. Den har tagits fram av Askersund-Laxå Soroptimistklubb med stöd av Askersunds kommun. Idén till skriften väcktes av det var drottning Kristina, som gjorde stad av Askersund för 375 år sedan. Den är Soroptimistklubbens bidrag till Askersunds jubileumsfirande.

-Vi vill här ge exempel på kvinnor, som i olika tider har haft betydelse för andra kvinnor eller

uträttat saker som har gjort Askersund känt. Både historiska kvinnor och kvinnor som idag är i högsta grad verksamma idag lyfts fram. Vi har också med ett antal kvinnor som betytt mycket i sin tid men som inte tidigare uppmärksammats i olika historiebeskrivningar. Bland nutida kvinnor finns bl.a. idrottare, konstnärer/konsthantverkare, företagare, musiker och andra vitt skilda professioner, säger Ann Lindvall, i ett pressmeddelande från Soroptimistklubben..

-De kvinnor som vi lyft fram här visar, att det finns många exempel på starka kvinnor med Askersundsanknytning. Vi vill samtidigt betona att vi bara kunnat ta med några exempel, som får tjäna som representanter för alla övriga kompetenta och handlings-kraftiga kvinnor, som genom åren gjort avtryck inom olika områden.

-Vi har fortlöpande stämt av vårt arbete med skriften med kommunen, som också tryckt upp den.

Zinkgruvan Mining har utifrån sitt eget jämställdhetsarbete bidragit till professionell hjälp i utformningen av skriften.

-Det har varit stimulerande och lärorikt att arbeta med skriften och den kommer att följas upp med olika aktiviteter i höst. Skriften är gratis och finns att få bland annat på turistbyrån och i Rådhusets reception. Den finns också som pdf på jubileumssidan på Askersunds kommuns hemsida., upplyser Anna Lindvall.