Föreningen Gamla Askersund fortsätter att sprida
kunskap om staden genom att sätta upp informationsskyltar på historiska
byggnader. I veckan fick Villa Framnäs, på söder i Askersund med adress Stora
Bergsgatan en skylt. Villa Framnäs är
nog ett namn som inte så många känner till, men det handlar om
Askersundsbostäders gula hyreshus på udden. Även en skylt sattes upp på
Drottning Lovisas skolbyggnad vid Lilla Bergsgatan. Även det en gul träbyggnad.
Nu finns 22 skyltar uppsatta på olika byggnader i stadskärnan. Föreningen har
också gett ut en liten skrift med fotografier på husen som fått skyltar och
till det en kort beskrivning. Det är bara att leta, läsa och lära, skriver
föreningen i sin nya skrift.

En gammal bild vid Drottning Lovisas flickskola vid Lilla Bergsgatan

PS! Ytterligare bilder och text finns på na.se-Nyheter-Askersund -Oves blogg