Askersunds kommun är villig att sälja gamla Folkets
hus , eller hantverkshuset som namnet nu, för
1,2 miljoner kronor. Ekonomiska föreningen Hantverkshuset har i skrivelse
ansökt hos kommunen om att få arrendera det gamla hantverkshuset på fastigheten
Jägaren 2 i Askersund. Då huset i så fall skulle kräva investeringar i bland
annat tillgänglighet och brandskydd föreslår förvaltningen i stället att
föreningen erbjuds att köpa fastigheten för 1,2 miljoner.

PS! Mer text finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg