Folke
Dahlberg (1912-1966) föddes i Askersund och

är
utan tvekan stadens främsta konstnär och författare.

I
Sjöängens konsthall öppnas den 2 juni en utställning

som
ger en inblick i hans liv och verk, med fokus på

hans
förankring i staden och landskapet kring norra

Vättern.
En rad konstverk i original visas, såväl exempel


de stora surrealistiska punktteckningarna som de

illustrativa
bilderna med motiv från norra Vättern.

Johan Dahlberg(Folkes son) och Leif Spetz förbereder Dahlbergsutställningen i Sjöängen. De har också satt upp skyltar för konst-och litteraturpromenad längs Strandparken.

Samtidigt
öppnas utomhusutställningen Folke Dahlbergs

Stig, en konst- och
litteraturpromenad längs stranden mellan hamnen och Sjöängen