I december flyttar Askersundstandläkarna in i den gamla
smedjan i kvarteret Verkstaden. Därmed är alla verksamhetslokaler i kvarteret
Verkstaden uthyrda.

Lokalerna, som tidigare inrymde industrin
Askersundsverken, ägs sedan 2010 av Askersunds Kommunfastigheter AB och
bolagets nya vd Anders Gustafsson är glad över att kunna välkomna en hyresgäst
i den gamla SmedjanPS! Mer text och bilder finns på na.se-Nyheter-Askersund-Oves blogg