Använd gatusopningsbil istället för lövblåsare. Det
är högst märkligt att lövblåsare har införts, det borde inte vara tillåtet. Jag
kan tänka mej att företag som säljer lövblåsare lyckats sälja in det till
Askersunds kommun. Synpunkterna till kommunen kommer från en askersundare som
inte kan sova ut på grund av lövblåsare.

”Tidigt på morgonen störs man av att någon arbetar
med att blåsa grus från trottoaren. Det går inte att sova. Det är ett konstant
brummande och väldigt ineffektivt. Ja det är bedrövligt och det handlar om
bullerstörning”, påpekar askersundaren.

”Jag vet i USA och andra länder går de runt och
blåser skräp och löv i stor omfattning.
Och nu har det kommit till Sverige. Det ska vara en mindre
gatusopningsbil som gör jobbet och det tar bara några minuter att få rent på mindre gator. Och
sådana finns det många i Askersund”, avslutar brevskrivaren sina protester till kommunen.