Askersunds nya sjukstuga närmar sig en fullbordan
med stora steg. Byggnadsställningarna håller nu på att rivas, och man börjar
allt tydligare skönja byggnadens rena och vackra linjer. Den har ett fritt läge
i själva bebyggelseperiferin i nordöstra stadsdelen, och från samtliga fönster
i byggnaden har man utsikt endera över sjön eller grönskande ängar och lummiga
trädgårdar. Så löd ingressen i gamla Askersunds-Tidning i slutet av 1942. Året
efter skedde invigningen av landshövding Hasselrot. Sedan dess har det hänt
mycket. Sjukstugan har byggts till och kallas numera Vårdcentral med en massa
olika funktioner. Och nu är en stor
tillbyggnad på gång med ett 100-tal lägenheter till vård-och omsorgsboende.
Länsgårdens Fastigheter står för bygget och
är också ägare. Inflyttningen
kommer att ske våren 2020. Projektledare är Marie Villman. Hon har under många
år varit projektledare inom Örebro
kommun.

1943
april 2018

PS! Ytterligare bilder och text finns på na.se-Nyheter-Askersund -Oves blogg