Den första etappen av bostadsrätterna vid Västra Strandparken i Askersund bockades av på torsdagsförmiddagen. Askersund har man som tradition att bocka av alla planerade projket som blivit färdiga med en stor röd bock. Ägaren till en av bostadsrätterna skötte penseln med rödfärgen den här gången. Kommunalrådet Per Eriksson-mannen på bilden som blickar uppåt- talade liksom folk från byggföretaget PEAB. En ny stadsdel håller på att växa fram konstaterade kommunalrådet nöjt. Det hela avslutades med fika i Sjöängen.

Kommunalrådet Per Eriksson stod för invigningstalet. Han blickade uppåt och framåt.