Pimpelfiske på Alsen, med konstverket vid Sjöängen i förgrunden.